Практика

Згідно з навчальним планом здобувачі освіти проходять практику у 6, 8 семестрах на першому рівні навчання (бакалавр)  та на 3 семестрі другого рівня навчання (магістратура).

Передбачені наступні види практики:

  • виробнича практика (6 семестр, 3 курс)
  • переддипломна практика бакалаврів (8 семестр, 4 курс;)
  • переддипломна практика магістрів (3 семестр, 2 курс)

Основні вимоги до порядку проведення практичної підготовки здійснюється згідно до Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ»

(https://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenty/normatyvni-dokumenty/)

Наші студенти проходять практику на базі промислових підприємств, в  екологічних організаціях  та структурних підрозділах Університету.

        Під час навчання вже з першого семестру в рамках курсу “Вступ до спеціальності. Ознайомча практика” студенти під час екскурсій знайомляться із виробництвами, принципом роботи екологічних організацій, зокрема громадських, знайомляться з стартапами (в тому числі із екологічними) та мають зустрічі з керівниками державних екологічних підрозділів, бізнесменами, громадськими діячами, екологами, провідними спеціалістами підприємств харчової та переробної промисловості.

         Виробнича практика (6 семестр, 3 курс)

Впродовж проходження виробничої практики студенти закріплюють отримані знання за 1-6 семестри навчання. Зокрема проходять практику на виробництвах, в тому числі і екологічних, стажуються в громадських екологічних організаціях, знайомляться зі стартапами (в тому числі із сучасними підприємствами, що отримують енергію від відновлюваних джерел),  здійснюють польовий практикум в Національному природному парку “Гомільшанські ліси” із дослідженнями екосистем, проходять практику в сучасних екологічних лабораторіях та інше.

Переддипломна практика

Переддипломна практика проходить на різних підприємствах базах–практики, з якими кафедра хімічної техніки та промислової екології підписала договори про науково-технічне співробітництво, або в структурних підрозділах НТУ «ХПІ». До таких підприємств відносяться провідні підприємства міст Харків, Київ, Кременчук, Чугуїв, наприклад: ПРАТ “Харківський Водоканалпроект”, НТЦ “Екомаш”, ТОВ “Харківпроменерго”, Державна установа «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії» (ДУ «НІОХІМ»), ТОВ “Гранд-марін”, ТОВ “Вимпел”, ТОВ “Екополімерпром”, ПП “Акрон-восток”, ГО «Всеукраїнська екологічна ліга», Науково-виробниче об`єднання ТОВ “Електр”, ТОВ “Елект”, ТОВ “Еко-Інвест”, ТОВ « Науково-промислові системи”, Приватне акціонерне товариство “Кременчуцьке спеціалізоване управління №17”, ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ”, ТОВ “Енергосервісна компанія керуюча компанія Дарілка”, ТОВ “ У МРС”, ТОВ “ТСК РИСАЙКЛІНГ ГРУП”, АСОЦІАЦІЯ “ВТОРМА”, ПРАТ “УКПОСТАЧ”, НПП “Хотинський”.

Студенти мають змогу запропонувати власну базу (підприємство) для проходження практики.

Згідно договорів, студенти проходять переддипломні та виробничі практики, серед яких кращі мають змогу після проходження практики та захисту кваліфікаційної випускної роботи влаштуватися працювати.

Також підприємства проводять стажування співробітників кафедри в рамках програм (планами)  підвищення професійної кваліфікації.

Ряд підприємств тісно та постійно співпрацюють в області госп-договірної тематики, зокрема: НТЦ «Екомаш», Державна  установа «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії» (ДУ «НІОХІМ»),  Приватне акціонерне товариство “Кременчуцьке спеціалізоване управління №17”, ТОВ “Еко-Інвест”.

Підприємства та організації: ТОВ “Енергосервісна компанія керуюча компанія Дарілка”, м. Харків,  ХГО «Всеукраїнська екологічна ліга», м. Харків є постійними партнерами Екологічного форуму для школярів, який проводить кафедра хімічної техніки та промислової екології от вже 11 роки поспіль.

Робоча програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

Наскрізна програма практичної підготовки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

Наскрізна програма практичної підготовки для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня