Навчальний процес

Навчальний процес на кафедрі реалізується у двох основних формах:

  1. Очне навчання з щоденним відвідуванням студентами лекційних, практичних та лабораторних занять.
  2. Дистанційне навчання з використанням системи MC Office365, за якого студенти фізично знаходяться у безпечних місцях.

При реалізації очної форми навчання лекції відбуваються в аудиторіях з мультимедійним обладнанням. Викладачі застосовують різні методики викладання матеріалу та намагаються створити дискусійне середовище. Практичні та лабораторні роботи відбуваються у спеціальних аудиторіях (якщо це потрібно), а також безпосередньо на підприємствах чи на свіжому повітрі.

Докладніше можна ознайомитися за посиланнями:

https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/vsi-na-svizhe-povitrya/

https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/tsentr-doslidzhen-ekologichnyh-problem/

https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/naukova-robota/laboratorna-baza/

При дистанційній формі організації навчального процесу лекції проводяться в синхронному режимі за допомогою відеоконференції у середовищі TEAMC. Лекції проводяться інтерактивно, з застосуванням презентації, демонстрації додаткових відеоматеріалів, наочних способів візуалізації інформації з п’ятихвилинним відпочинком для очей від екрану кожні 45 хвилин. При малій кількості студентів на лекції викладач створює відео фіксацію лекції, даний відеоматеріал є доступним всім студентам групи впродовж всього семестру та допомагає розібратися з темами, які були пропущені з-за об’єктивних причин.

Практичні та лабораторні роботи можуть проводитися у віртуальному середовищі (наприклад, LABSTER) або також у режимі відеоконференцій для обговорення практичних питань та презентації результатів самостійної роботи студентів та індивідуального завдання. За деякими дисциплінами студенти самостійно створюють відеоматеріал, який є фіксацією ходу виконання ними практичної або лабораторної роботи (детальніше можна ознайомитися за посиланням https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/naukova-robota/virtualni-laboratorni-roboti/).

Викладачі кафедри активно застосовують метод гейміфікації навчального процесу, роботу у малих групах, ігрове проектування та розбір практичних кейсів. Для гейміфікації активно застосовується середовище Kahoot!, яке дозволяє не тільки провести проміжний контроль знань студентів у формі тестування, а й додати елемент змагання між студентами, дозволяє об’єднувати студентів у команди та привчати їх до командної роботи. Перший тур студентських предметних олімпіад також з 2022/2023 навч. року проводиться з використанням Kahoot! вікторини, що дозволяє оцінити не тільки знання студентів, а й їх здатність до роботи у стресових умовах таймінгу та в змагальному середовищі.

Детальніше за посиланнями:

https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/pidsumky-pershogo-turu-studentskyh-olimpiad/

https://www.facebook.com/groups/kafhtpe/posts/2005682449809249/

https://www.facebook.com/groups/kafhtpe/posts/1996158754094952/

Вся навчально-методична література доступна студентам за посиланням

https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7479

Основні питання до дисципліни та вимоги до самостійної роботи і виконання індивідуального завдання містяться також у НМКД кожної дисципліни.

Нормативні документи, які регламентують практично всі питання організації навчального процесу здобувачів освіти розміщено у відкритому доступі за посиланням

https://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenty/normatyvni-dokumenty/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *