Навчальний процес

Управління техногенною та екологічною безпекою

 

Екологічні засади сталого розвитку країни

 

Екологічний менеджмент

 

Теорія систем в екології

 

Основи створення маловідхідних технологій

 

Устаткування та основи проектування екологічно безпечних технологій з використанням САПР

 

Біотехнологічний захист навколишнього середовища

 

Обладнання захисту біосфери

 

Екологічна політика

 

Теорія та практика експериментальних досліджень еко- і техногенних систем