Обладнання переробних, харчових та хімічних виробництв

Кафедра готує фахівців за спеціалізацією «Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв» для виробничо-технічної, проектно-конструкторської, організаційно-керівної, науково-дослідної та педагогічної діяльності, в напрямах розробки та впровадження, виробництва, а також експлуатації та ремонту усіх типів обладнання для харчових та переробних виробництв.

У процесі навчання студенти одержують глибоку загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку, сучасні знання та практичні навички, достатні для використання у будь-якиій діяльності за фахом. Також вони отримують поглиблену підготовку з соціальних та економічних дисциплін. Наші випускники вільно володіють пакетами 3D моделювання та САПР, сучасними методиками інженерних розрахунків та проектування обладнання для хімічної галузі; мають навички в роботі на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для розрахунків, і роботи з інформацією.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: Технологічні основи машинобудування; Процеси та апарати переробних та харчових  виробництв; Експлуатація та обслуговування машин; Загальна технологія харчових виробництв; Технологія харчових виробництв малих підприємств; Основи проектування та експлуатації в харчовому машино- та апаратобудуванні з використанням САПР; Технологія переробки та зберігання сільськогосподарської продукції

Фахівці цього напрямку працюють у різних організаціях та підприємствах, де проектують чи експлуатують технологічне обладання для харчової промисловості

Інженери спеціалізації «Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв» високо цінуються у нашій країні та за кордоном.

Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах  та на промислових і харчових підприємствах у Харківській, Сумській, Дніпропетровській і інших областях України інженерами, начальниками цехів, зав. відділами та ін.

Галузь знань: 13 Механічна інженерія. Спеціальність: 133 “Галузеве машинобудування”

Спеціалізація: «Обладнання переробних, харчових та хімічних виробництв» (15 бюджетних місць).

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, магістр. Випускникам надається кваліфікація:

  • на рівні бакалавра: бакалавр з машинобудування;
  • на рівні магістра: професіонал в галузі машинобудування.

Форма навчання: денна, заочна.

Вступ за результатами випробувань ЗНО:

Обов’язкові: українська мова

Профільні: математика

Вибіркові: іноземна мова, фізика, хімія, географія, біологія, Історія України

Слайд3

Слайд6

Слайд6

Слайд8

З питаннями щодо вступу звертатися за адресою:

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. НТУ «ХПІ» (корпус ГАК, 3 поверх, к. 314 директор) або «Кафедра хімічної техніки і промислової екології»

Група VK – http://vk.com/mech_engineering – Машинобудування

На будь-які Ваші питання, пов’язані зі вступом, відповідять:Завідувач кафедрою ХТПЕ, професор д.т.н., Шапорев Валерій Павлович

(+38-057) – 707-66-81

професор, к.т.н., Моісеєв Віктор Федорович

(+38-057) – 707-62-57

доцент, к.т.н. Тихомирова Тетяна Сергіївна

Тел. 050 – 6 -081-081

Відповідальний за прийом абітурієнтів:

Шестопалов Алексій Валерійович

Тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18