Європейські освітні програми

Академічна мобільність за програмою «ERASMUS+»

Участь кафедри в міжнародному освітньому проекті Global Faculty Week-2023

Вже два роки поспіль наша кафедра приймає участь у Global Faculty Week, що проходить у Каунасі.

Більш детально:

Ярмарка “Virtual GO Abroad Fair 2022

 

1. ERASMUS+КА1

Налагодження академічної мобільності в рамках проектів Європейського Союзу ERASMUS+КА1 кафедра здійснює шляхом участі у міжнародних ярмарках. При цьому однією із задач є інтеграція міжнародних аспектів у навчальні програми кафедри та розвиток міжнародних відносин, які направлені на сприяння координації навчальних планів спеціальностей та розширення мобільності студентів і викладачів

25 січня 2022 р. відбулося представлення кафедри  на віртуальному ярмарку GO Abroad 2022, організованому на он-лайн платформі Каунаським технологічним університетом  (Литва), в якій прийняли участь 20 європейських університетів та 18 університетів з інших країн світу. Загальною ціллю  заходу є залучення студентів у  академічну мобільність за проектами ERASMUS+КА1 та цифрове просування спеціальностей університетів щодо подальшої міжнародної співпраці  (https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/yarmarka-virtual-go-abroad-fair-2022/).

2. Програма ТЕМПУС

tempus  cen

Освітня програма ТЕМПУС відома як європейська програма фінансування  міжуніверситетської  співпраці. З 2014 р. вона трансформувалась у напрям програми Еразмус+ : КА2. У період з 15 жовтня 2012 по 15 жовтня 2015 року кафедра приймала участь у проекті  CENEAST – Реформування програм у  сфері містобудування на теренах Східного сусідства (530603 — TEMPUS— 1 — 2012 — 1 — LT — TEMPUS — JPCR  (2012-3071/001-001). Мета проекту – реформування навчальних програм у галузі містобудування на просторі Східного добросусідства.   Об’єм фінансування: 892 177 євро. Серед членів консорціуму – Вільнюський технічний університет ім. Гедімінаса (Литва), Алма Матер Студіорум – Болонський університет (Італія), Солфордський Університет (Великобританія), Таллінський технічний університет (Естонія), Національний технічний університет України (КПІ) та ін.

Всі партнери проекту співробітничали за рішенням таких основних завдань:

– реформування в університетах навчальних програм підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів введенням нових дисциплін (модулів) з енергетично та екологічно стійкого, доступного за ціною та безпечного для здоров’я містобудування. Мета – підвищення значущості освіти в університетах країн-партнерів з урахуванням потреб ринку праці;

– популяризація Болонського процесу в університетах країн-партнерів проекту на прикладі університетів країн ЕС (вдосконалення навчальних  планів, ECTS, інноваційне навчання);

– сприяння підвищенню кваліфікації співробітників університетів країн – партнерів та ін.

     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Результат впровадження проєкту CENEAST:

  • удосконалення навчальних планів кафедри підготовки здобувачів другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівня вищої освіти;
  • включення дисципліни у навчальний план підготовки здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 “Екологія”;
  • розробка навчально-методичного комплексу дисципліни «Екологічно сталий розвиток міст», у тому числі видання навчального посібника та розробка textbook як керівництва до вивчення дисципліни.

lib2

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *