Програма TEMPUS

tempus      cen

 ПРОЕКТ ТЕМПУС В НТУ «ХПІ»

Проект CENEAST – Реформування програм у сфері містобудування на теренах Східного сусідства (530603TEMPUS120121LTTEMPUSJPCR (2012-3071/001-001).

Мета проекту – Реформування програм в галузі містобудування на просторі Східного сусідства  (530603 — TEMPUS — 1 — 2012 — 1 — LT — TEMPUS — JPCR (2012-3071/001-001).

Термін виконання: з 15 жовтня 2012 по 15 жовтня 2015 року ).

Об’єм фінансування: 892 177 євро

coll

Члени консорціуму:

 • Вільнюський технічний університет ім. Гедімінаса (Литва),
 • Алма Матер Студіорум – Болонський університет (Італія),
 • Солфордський Університет (Великобританія),
 • Таллінський технічний університет (Естонія),
 • Білоруський державний університет (Білорусь),
 • Гродненський державний університет ім. Янки Купали (Білорусь),
 • Московський державний університет цивільного будівництва (Росія),
 • Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет (Росія),
 • Калінінградський державний технічний університет (Росія)
 • Національний технічний університет України (КПІ).

Крім того, партнерами проекту є дві недержавні організації: мережа SVIMAP – об’єднання великого числа учених і викладачів з найкращих італійських університетів, що займаються регинальным розвитком освіти і впровадженням Європейської системи перекладу накопичених кредитів; асоціація “INFOBALT”, яка представляє бізнес-компанії у сфері інформаційних і комунікаційних технологій і освітні установи Литви і у всьому світі.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Всі партнери проекту співробітничатимуть за рішенням наступних основних завдань:

– реформування в університетах України, Білорусі, Росії навчальних програм підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів введенням нових дисциплін (модулів) з енергетично та екологічно стійкого, доступного за ціною та безпечного для здоров’я містобудування. Мета – підвищення значущості освіти в університетах країн-партнерів з урахуванням потреб ринку праці;

–        популяризація Болонського процесу в університетах країн-партнерів проекту на прикладі університетів країн ЕС (вдосконалення учбових планів, ECTS, інноваційне навчання)

–        розробка міжуніверситетської мережевої учбової системи з метою активізації співпраці між учбовими і науковими установами країн-партнерів і країн – членів ЄС (електронна бібліотека, електронна система навчання, електронна система оцінки знань, доступ до інтернет-ресурсів по питаннях наукових досліджень і учбової інформації) ;

–        сприяння підвищенню кваліфікації співробітників університетів країн – партнерів.

lib 1

ГОЛОВНА МЕТА ПРОЕКТУ – 

Оновлення учбових програм підготовки бакалаврів, магістрів, кандидатів наук у сфері цивільного будівництва за допомогою впровадження нових модулів, створення мережевої освітньої системи, а також підтримка підвищення кваліфікації співробітників і навчання студентів в університетах країн-партнерів.

lib2

Одним із завдань проекту щодо реформування навчальних програм в університетах України, Білорусі, Росії є розробка модулів (дисциплін), відповідних ринку праці у сфері містобудування на теренах Східного сусідства. Університети – партнери для взаємного обміну модулями, а також впровадження їх в навчальний процес своїх університетів при підготовці бакалаврів, магістрів і аспірантів розробили наступні модулі:

• Поновлювані джерела енергії
• Енергоефективність в інженерних системах
• Енергетичний аудит
• Будівельні матеріали для стійкого забудованого середовища
• Стійкий міський дизайн
• Зелене забудоване навколишнє середовище
• Передові будівельні технології для енергоефективних будівель
• Менеджмент проектів в будівництві і менеджмент будівельного майданчика
• Екологічно сталий розвиток міст
• Соціологічні методи, використовувані для сталого розвитку міст
• Безпека людини, природні і техногенні проблеми в 21-му столітті
• Інформаційне моделювання будівель
• Сталий розвиток ринку нерухомості
• Розумний будинок
• Розумна забудована середа
• Інвестиції у будівництво
• Відновлення культурної спадщини
• Введення в спеціальність
• Комплексний аналіз життєвого циклу забудованої середовища
• Гнучкий менеджмент

 

Маркетингові дослідження по підготовці у Вузах України фахівців в області забудованого середовища

У Україні підвищується концентрація людей в містах. Більшість крупних міст – це індустріальні комплекси. Всього в них і в селищах зосереджено до 70% населення країни. Тут же локалізується основна частина шкідливих виробництв.

Негативними наслідками процесів урбанізації є:01

Для визначення потреб в знаннях і компетенціях таких фахівців проводилося анкетування студентів, викладачів, працедавців і висококваліфікованих фахівців. Це дозволило створити інформаційно-аналітичну основу для ухвалення рішень про модулі, що реалізовуються в даному проекті.

Опит викладачів і студентів проходил шляхом електронного анкетування і створенням електронної бази даних з введеними анкетами.

Анкетування анонімне, проте, респондент мав право привести в ній відомості про себе.

На вибір відповідей в ствердній або негативній формі враховувався вплив наступних чинників:

 – потреб ринку праці

 – якості підготовки фахівців

 – побажань студентів вчитися тількі за обраним напрямком

У анкетуванні взяло участь :

– 48 респондентів з числа студентів 2-6 курсів, що виучуються в НТУ «ХПІ» по спеціальностях: «Устаткування хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Екологія і охорона довкілля», а також інших технічних спеціальностей університету;

– 10 викладачів технічних дисциплін університету.

Перелік модулів, пропонований для вибору, відповідав даним Аnnex 1 проекту CENЕАST.

04

Кількість позитивних відповідей:

1 – Введення в будівництво стійкого довкілля; 2 – Енергоаудит будівель (контроль за енегро вжитком); 3 – Енергоефективність в інженерних системах; 4 – Стійка реконструкція і реставрація (ремонт будинків); 5 – Доступна антропогенна середа; 6 – Введення в «Поновлювані джерела енергії»; 7 – Будівельні матеріали для створення стійкого довкілля; 8 – Географічні інформаційні системи; 9 – Екологічно стійкий розвиток міст; 10 – Введення в дисципліну «Якість довкілля, здоров’я людини і антропогенного середовища»; 11 – Техногенні проблеми 21 століття; 12 – Передові технології будівництва енергоефективних будівель; 13 – Життєвий цикл побудованого стійкого довкілля; 14 – Клімат, архітектура і енергозбереження; 15 – Органи управління територіальним стійким розвитком

 Визначення потреб ринку праці в знаннях випускників (опит працедавців і висококваліфікованих фахівців)

05

Для анкетування були вибрані наступні провідні підприємства

1.Индустриальная група УПЕК.

Індустріальна група УПЕК – одна з найбільших в Україні приватних компаній, що спеціалізуються в машинобудівному бізнесі. Це виробник комплектуючих і устаткування для залізничної, автомобільної, сільськогосподарської, машинобудівної і металургійної галузей. Клієнтами компанії є практично всі виробники устаткування в країнах СНД  (http://eng.upek.com.ua).

УПЕК робить великі інвестиції в науково-дослідні і конструкторські розробки.

Інноваційна діяльність компанії координується Дослідницькою і технічною радою. Науково-технічні можливості компанії включають: Об’єднаний інженерний центр і спеціалізований інженерний центр. УПЕК – це 6 провідних машинобудівних підприємств з більш, ніж півстолітньою історією.

06

2. Закрите акціонерне товариство науково-виробнича фірма «ЕКОТОН»

07

Закрите акціонерне суспільство “Екотон” – найбільший виробник в області передових технологій і устаткування для очищення стічних вод для промислових і муніципальних підприємств (http://www.ekoton.com).

 Результати опиту працедавців і висококваліфікованих фахівців

Показники першої групи стовпців, відповідні цифрам 9 – 8, відображають відповіді на питання анкети респондентів Індустріальної групи УПЕК; другий – ЗАТ НПФ «ЕКОТОН» (цифри 10 – 7). Найбільша кількість позитивних відповідей в групах відповідають модулю «Екологічно стійкий розвиток міст (9 і 10). Модуль «Техногенні проблеми 21-го століття» відповідно має 8 і 7 таких відповідей.

08Результати анкетування були розглянуті на науково-практичній конференції з тематики «Екологічна освіта: регіональні і національні аспекти» (м. Чернівці, 16 квітня 2013). Конференція прошла в рамках проекту CENЕАST

Результати обговорення показали:

1. Розглянуті модулі будуть підвищувати професійну компетенцію спеціалістів та задовільнять потреби ринку праці.

2. При підготовці фахівців треба враховувати:

 – збільшення взаємодії освіти та науки

 – необхідність доступа до наукових ресурсів і високотехнологічних проектних рішень

 – вимоги работодавців до розвитку у студентів практичних навиків та вміннь

Таким чином, модулі «Екологічно стійкий розвиток міст» і «Техногенні проблеми 21-го століття» необхідні для вивчення у Вузах при підготовці фахівців в області забудованого середовища.

Основні події і результати проекту CENEAST
79 грудня 2012 р. Перша координаційна нарада в Алма Матер СтудиорумБолонський університет
01-03 березня 2013 р. Координаційна нарада в Талліннському технічному університеті
22-24 квітня 2013 р. Координаційна нарада в Національному технічному університеті України
1-3 липня 2013 р. Координаційна нарада в Калінінградському державному технічному університеті
30 вересня3 жовтня 2013 р. Координаційна нарада в СанктПетербурзькому державному політехнічному університеті
15 жовтня 2013 р. Моніторинговий візит за проектом CENEAST в Калінінградський державний технічний університет Національного офісу ТЕМПУСА в Росії
05-07 лютого 2014 р. Координаційна нарада в Національному технічному університетіХарківський політехнічний інститут
24-29 березня 2014 р. Координаційна нарада у Вільнюському технічному університеті
10-14 листопада 2014 р. Координаційна нарада в Московському державному університеті цивільного будівництва
22-23 січня 2015 р. Координаційна нарада в Московському державному індустріальному університеті
19 березня 2015 р.Моніторингова місія в Національному технічному університеті України Національного Еразмус + офісу в Україні
2324 квітня 2015 р. Координаційна нарада в Гродненському державному університеті
1-2 липня 2015 р. Координаційна нарада в СанктПетербурзькому державному політехнічному університеті
15-18 вересня 2015 р. Заключна координаційна нарада в університеті Хаддерсфилда (Великобританія)

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КАФЕДРОЮ ХТПЭ ПРОЕКТУ CENEAST

 • Удосконалено навчальний план підготовки магістрів зі спеціальностей «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»
 • Згідно з практикою Болонського процесу розроблена навчальна дисципліна «Екологічно сталий розвиток міст», яка включена в навчальні плани підготовки магістрів за вказаними спеціальностями.
 • У 2015/2016 н. році 21 студент спеціальностей «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» вивчає дисципліну «Екологічно сталий розвиток міст». Понад 150 студентів інженерних спеціальностей, які навчаються в НТУ«ХПІ», НТУУ «КПІ» та в ін. університетах, вивчили її окремі теми в курсі «Екологія».
 • Матеріали курсу «Екологічно сталий розвиток міст» використовуються у віртуальній міжуніверситетській освітній мережі, а також в дистанційній освіті, що здійснюється в НТУ «ХПІ».
 • За напрямом екологічно сталого розвитку міст студенти спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» проводять науково-дослідну роботу, участь у семінарах клубу «Юний еколог» та інші види діяльності, пов’язаної зі сферою екологічно сталого урбанізованого простору.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *