Розробки

Кафедра ХТПЕ приділяє велику увагу інтеграції навчання фахівців з наукою і виробництвом. З цією метою було створено 4 центри співпраці з науковими установами та підприємствами інших відомств: національний природний парк «Гомільшанські ліси»; ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», промислова група «Екотон», НТЦ «Екомаш»; керівники двох останніх організацій є випускниками нашої кафедри. У цих центрах здобувачі освіти всіх рівнів проходять всі види практик, проводять наукові дослідження, результати яких використовуються при виконанні дипломних робіт, підготовці дисертацій докторів філософії; випускники успішно працевлаштовуються.

В останні роки наукові роботи на кафедрі виконуються в рамках грантів  і госпдоговірних тем за кількома напрямами. Деякі з них:

 • з напряму екологія
 • досліджуються різні способи використання відходів кавової гущі, в тому числі в якості доданку до полімерних композитів, що зменшує вартість готових виробів на 60-70%;
 • проведені дослідження і розроблено технологію використання глиняного бурового шламу (20‒80%) у композиції з легкоплавким суглинком для отримання морозостійких керамічних матеріалів;
 • досліджується проблема утилізації відходів сонячних фотоелектричних панелей, запропоновані напрямки ії вирішення.
 • з напряму обладнання і процеси хімічних виробництв розроблено нову конструкцію комбінованого контактного пристрою для колонних апаратів, надані рекомендації по запровадженню нової конструкції у промислову практику;
 • з напряму біотехнологія проводяться дослідження процесів очистки стічних вод методами вермікомпостування та верміфільтрації.

Всі дослідження виконуються за участю студентів та аспірантів.

Науковий потенціал кафедри складається з трьох докторів наук. та 18 кандидатів наук, чотири з яких на посаді професора. Це забезпечує високий професійний рівень підготовка фахівців вищої кваліфікації, успішний захист кандидатських дисертацій. Зараз на кафедрі навчаються 20 аспірантів. За останні 3 роки захищено шість дисертацій PhD, ще три підготовлені до захисту.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з академічними і галузевими науково-дослідними організаціями, такими як інститут проблем машинобудування НАН України, НДІОХИМ, інститут монокристалів НАН України у формі публікацій, участі в роботі конференцій і семінарів. Щороку викладачі кафедри, аспіранти та студенти публікують близько 30 статей у фахових виданнях, таких як Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Voprosy Khimii i khimicheskoi Teknologii, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. а також подають близько 40 доповідей на міжнародні конференції, серед яких Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво»; International Scientific Conference «Chemical Technology and Engineering»; Uniting Europe for Clean Water; Materials Science Forum, International Scientific Applied Conference “Problems of Emergency Situations»; MicroCAD.  За останні три роки біля 40 статей співробітників опубліковано в журналах, що індексуються науко-метричною базою Scopus.

Кафедра ХТПЕ забезпечує умови для проведення учбового процесу на високому рівні, що сприяє підготовці кваліфікованих спеціалістів.

Багато випускників кафедри стали провідними фахівцями в області екології і  обладнання харчових і хімічних виробництв.. Серед них: Ляшенко Дмитро Євгенович, засновник і керівник компанії «DLight» з виробництва спеціалізованої техніки для лісоперероблюючих підприємств; Рикусова Надія Іванівна, керівник групи екологічного менеджменту з промислової безпеки НЕК «Укренерго»; Якименко Ганна Миколаївна, очільник екологічного підрозділу Національної енергетичної компанії «Укренерго», Порохня Микола Федорович, консультант британської компанії Ernst & Yong та багато інших.

Велика увага на кафедрі приділяється встановленню і розвитку міжнародних зв’язків. Ведеться підготовка іноземних громадян, проходять навчання громадяни Туркменії, Китаю За час існування кафедри були підготовлені спеціалісти для Куби, Болгарії, Польщі, Угорщини, В’єтнаму, а також фахівці вищої кваліфікації, кандидати технічних наук.

Активну участь у міжнародних наукових проєктах приймають студенти та аспіранти кафедри. Студенка Юлія Гадаєва (керівник доц. Тихомирова Т.С.) в 2022 р. виграла грант та прийняла участь у роботі літнього університету «Alternative economic and monetary systems» (Відень, Австрія)

У 2023 р. аспірантка Альона Босюк (керівник доц. Шестопалов О.В.) отримала грант на участь у потужному науковому проєкті «European Astronomical Society (EAS) Annual Meeting 2023» (Пільзень, Чехія), де виступила з доповіддю.

Основні наукові напрями діяльності кафедри на наступні роки:

 • Розробка нових технологій рекультивації полігонів, переробки промислових і побутових відходів
 • Розробки, пов’язані з удосконаленням процесів хімічної технології і переробляючих виробництв, вдосконаленням апаратів і реакторів
 • Розробки, пов’язані з управлінням процесами з метою підвищення ресурсу устаткування, збільшення його продуктивності, зменшення негативного впливу виробництва на довкілля.

Проведення науково-дослідних робіт надійне забезпечено сучасною експериментальною базою кафедри, у тому числі у філіях кафедри. В даний час на кафедрі і її філіях удосконалиться лабораторна база, що діє, і створюється нова Це дозволяє кваліфіковано проводити навчання з експлуатації устаткування, його удосконалення, вивчати технологічну надійність. Фахівці кафедри займаються розробкою і впровадженням високоефективних апаратів і технологічних ліній в хімічній, харчовій галузях, а також у сфері техніки охорони довкілля.

Кафедра ХТПЕ пропонує співпрацю колегам з учбових закладів, наукових організацій і фірм в наступних напрямах:

 • вивчення досвіду викладання профіллюючих дисциплін;
 • обмін викладачами і аспірантами з метою стажування, виконання наукових досліджень;
 • обмін студентами з метою вивчення ними окремих дисциплін, проходження практики на підприємствах, знайомства з країною, мовною практикою.

ІНФОРМАЦІЯ КОШТУЄ ДОРОГО, ЇЇ ВІДСУТНІСТЬ – ЩЕ ДОРОЖЧЕ

Розуміючи цю нескладну істину, Ви йдете по шляху впровадження сучасних технологій з врахуванням:

 • особливостей Вашого виробництва;
 • можливій подальшій модернізації виробництва;
 • Вашій економічній ситуації

Використовуючи сучасні технології, ми допоможемо Вам знайти ефективні рішення в галузі хімічної техніки і промислової екології, зберегти гроші і час шляхом використання оптимального поєднання устаткування. Ми допоможемо Вам в технічному обслуговуванні встановленого устаткування, в питаннях функціонування і вибору оптимальних режимів його роботи.

З питаннями пов’язаними з науково-дослідними розробками кафедри ХТПЕ звертайтеся за адресою:

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”), кафедра “Хімічної техніки і промислової екології”

(380-57) 707-68-57, (380-57) 707-66-81, (380-57) 707-61-55.

E-mail: HTPE@khpi.edu.ua

Завідувач кафедрою ХТПЕ                          Олексій ШЕСТОПАЛОВ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *