Магістратура 133

Освітньо-професійна програма Галузеве машинобудування другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування (ОПП) 2023 р.

Навчальний план освітньо-професійної програми Галузеве машинобудування другого (магістерського) рівня 2023 р.

Силабуси освітніх компонентів (навчальних дисциплін) та навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД)

Вибіркові освітні компоненти
2.1.6  Профільований пакет дисциплін 06 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”    
ВП6.1 Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів хімічних виробництв Силабус НМКД
ВП6.2 Машини та апарати хімічних підприємств Силабус НМКД
ВП6.3 Спеціальне обладнання та процеси неорганічної хімії Силабус НМКД
ВП6.4 Спеціальне обладнання та процеси органічної хімії Силабус НМКД
ВП6.5 Методи дослідження, діагностика, моніторинг технічного стану машин та апаратів хімічних виробництв Силабус НМКД

 

2.1.7  Профільований пакет дисциплін 07 “Обладнання переробних і харчових виробництв”    
ВП7.1 Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів переробних і харчових виробництв Силабус НМКД
ВП7.2 Машини та апарати  переробних і харчових підприємств Силабус НМКД
ВП7.3 Основи промислового будівництва та санітарної техніки Силабус НМКД
ВП7.4 Спеціальне обладнання переробних виробництв сільськогосподарської продукції Силабус НМКД
ВП7.5 Методи дослідження, діагностика,  моніторинг технічного стану машин та апаратів переробних і харчових виробництв Силабус НМКД

 

2.2 Дисципліни вільного вибору профільної підготовки, які викладає кафедра    
ВВП5 Технологічні комплекси підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій Силабус НМКД
ВВП6 Біохімічні та мікробіологічні основи харчової і бродильної технології Силабус НМКД
ВВП16 Технічне обслуговування технологічного
обладнання хімічних виробництв
Силабус НМКД
ВВП17 Енерго- та ресурсозбереження у хімічній технології Силабус НМКД
ВВП18 Сертифікація обладнання і харчової продукції Силабус НМКД
ВВП19 Холодильна техніка та технології збереження харчових продуктів Силабус НМКД