Спеціальності

 image010

Проводиться підготовка по таким напрямкам:

Галузь знань 10 «Природничі науки». Спеціальність: 101 “Екологія”

Спеціалізація:

«Інженерна екологія та техніка захисту навколишнього середовища» (25 бюджетних місць станом на 2016 р.)

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, магістр.

Випускникам надається кваліфікація:

 • на рівні бакалавра: організатор природокористування;
 • на рівні магістра: професіонал в галузі екології.

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

Вступ за результатами випробувань ЗНО:

Обов’язкові: українська мова, біологія.

Вибіркові: географія, хімія. 

 
 image009

2. Галузь знань: 13 Механічна інженерія. Спеціальність: 133 “Галузеве машинобудування”

Спеціалізація:

«Обладнання переробних, харчових та хімічних виробництв» (20 бюджетних місць).

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, магістр. Випускникам надається кваліфікація:

 • на рівні бакалавра: бакалавр з машинобудування;
 • на рівні магістра: професіонал в галузі машинобудування.

Форма навчання: денна, заочна.

Вступ за результатами випробувань ЗНО:

Обов’язкові: українська мова, математика.

Вибіркові: іноземна мова, фізика.

Приєднання нашого ВНЗ до європейських стандартів освіти дозволяє кафедрі готувати Бакалаврів (4 роки), та Магістрів (6 років). Промислова екологія біотехнологія, устаткування харчових і переробляючих виробництв в комплексі вирішують проблеми комфортного життя суспільства. Випускаюча кафедра “ХТПЕ” має багаті традиції і великий досвід в справі підготовки інженерних кадрів. Більш ніж 60-річна історія кафедри пов’язана з діяльністю багатьох видатних учених.

Сьогодні кафедра “ХТПЕ” є одній з провідних кафедр НТУ “ХПІ”. Тут працюють доктори і кандидати наук, висококваліфіковані педагоги, інженери і наукові співробітники. В процесі навчання використовуються зв’язки кафедри з провідними науково-дослідними інститутами НАН України і промисловими підприємствами такими як (УкрНДІхиммаш, НІОХИМ, ХЕРМЗ і багато інших).

Технології освіти на кафедрі передбачають тісні зв’язки з профільними організаціями, підготовку фахівців, орієнтованих на останні досягнення науки і техніки. Це дозволяє нашим випускникам швидко адаптуватися до умов сучасного виробництва і конкретної професійної діяльності.

Програма навчання відповідає сучасному рівню розвитку науки, техніка, освітніх технологій і нарівні з традиційно потужною фундаментальною, загальнотехнічною і спеціальною підготовкою додатково передбачає: 

 •  широке використання в освітньому процесі сучасних комп’ютерних технологій (Пакети САПР і комп’ютерного моделювання, Internet-технологии)
 •  посилену мовну підготовку (англійська і німецька мови, стажування за кордоном);
 •  економічну підготовку (економіка підприємства, організація виробництва і маркетинг);
 •  розширену соціально-гуманітарну підготовку (основи управління персоналом, психологія, розвиток творчих здібностей, и др.).

Основним напрямом сучасної підготовки фахівця, який відповідатиме вимогам промисловості і науки є трирівнева професійна освіта, яка спирається на інформаційні технології і гуманізм. Гуманізм фахівця полягає у відповідальності перед суспільством і нащадками за результати своєї діяльності. Відповідальність передбачає уміння передбачати, а для цього потрібні знання не лише професійні, але і знання історичного коріння науки, про зв’язок науки з культурою цивілізації і розвитком фундаментальних наук.

При комплексному підході до навчання на кафедрі ХТПЕ, окрім інжинірингового навчання, реалізується чотири системи безперервної підготовки:

 •  економічна і правова з метою формування знань і навиків, необхідних для вирішення завдань контролю і управління якістю продукції в умовах вільного ринку, організації виробництва з виходом продукції на світовий ринок, створення мобільних технологій і устаткування з метою швидкої переорієнтації виробництва на нову продукцію;
 •  екологічна для тримання знань необхідних для вирішення завдань контролю і управління якістю довкілля, створення маловідхідних виробництв, вирішення питань ресурсозабезпечення;
 •  комп’ютерна для отримання знань для роботи з ЕОМ в діалоговому режимі як користувачі, у тому числі, якщо ЕОМ підключена до різних інформаційних мереж;
 •  гуманітарне виховання, у тому числі навчання декільком іноземним мовам по вибору студента.

Для студентів можливе паралельне отримання другого диплома економічного факультету НТУ “ХПІ “.

Сучасна освіта забезпечується комплексом спеціальних і економічних дисциплін з метою формування знань по створенню організації, психології ділових взаємин, систем підбору первоналу, маркетингу, формуванню уміння на правовому рівні здійснювати ділові контакти з вітчизняними і зарубіжними партнерами.

Стан наукової бази на кафедрі ХТПЕ і склад науково-педагогічних кадрів забезпечують підготовку кваліфікованих фахівців, що відповідають вимогам часу і напрямам технічного прогресу.

Починаючи з четвертого курсу студенти беруть активну участь в наукових розробках. Результатом їх участі є публікації, бакалаврські, дипломні і магістерські роботи. Крім того, результати фундаментальних і прикладних досліджень знаходять практичну реалізацію в учбовому процесі шляхом введення в дисципліни нових розділів, підготовки і видачі методичних вказівок, навчальних посібників.

Турбуючись про майбутнє, кафедра залучає студентів до науково-дослідних робіт, проводить олімпіади по окремих дисциплінах і спеціальностях. Стали вже давньою традицією щорічні науково-технічні конференції викладачів, аспірантів, студентів. Найкращі з доповідей подаються в участь на міжнародні конференції MicroCad з обов’язковим виданням друкарських тез доповідей.

Кафедра ХТПЕ готує професіоналів широкого профілю з інженерно-гуманітарною освітою. Наші випускники можуть працювати за фахом в багатьох державних і комерційних організаціях і підприємствах України. Здійснюється комплексна освітня і наукова діяльність у сфері хімічного машинобудування і промислової екології, співробітники і студенти беруть участь в проведенні міжнародних проектів в цій галузі, ведеться активне співробітництво з науковими центрами і виробничими підприємствами.

Навчання на кафедрі ХТПЕ дасть Вам можливість НАДБАТИ високий професійний потенціал, ОТРИМАТИ і систематизувати всі необхідні знання, СФОРМУВАТИ круг спілкування з колегами і ВИБРАТИ гідну роботу.

Документи необхідні для вступу:
1. Заява
2. Документ про освіту (Атестат і сертифікати)
3. 6 фотографій (3х4)
4. Медична довідка 086 У
5. Копія паспорта і оригінал паспорта
6. Копія приписного свідоцтва і оригінал
7. Довідка про привласнення ідентифікаційної коди
8. Виписка з трудової книжки (для поступаючих на заочне відділення)

Вступ здійснюється за результатами незалежного тестування.

 Завантажити буклет кафедри

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *