Бакалаврат 101

Освітньо-професійна програма (ОПП) Інженерна екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія 2023 р.

Навчальний план освітньо-професійної програми Інженерна екологія першого (бакалаврського) рівня 2023 р.

Силабуси освітніх компонентів (навчальних дисциплін) та навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД)

1 Обов’язкові освітні компоненти
1.1 Загальна підготовка
ЗП 1 Історія та культура України Силабус НМКД
ЗП 2 Українська мова (професійного спрямування) Силабус НМКД
ЗП 3 Іноземна мова Силабус НМКД
ЗП 4 Філософія Силабус НМКД
ЗП 5 Правознавство Силабус НМКД
ЗП 6 Історія науки і техніки Силабус НМКД
ЗП 7 Вища математика Силабус НМКД
ЗП 8 Фізика Силабус НМКД
ЗП 9 Загальна та неорганічна хімія Силабус НМКД
ЗП 10 Органічна хімія Силабус НМКД
ЗП 11 Біологія Силабус НМКД
ЗП 12 Фізичне виховання Силабус НМКД

 

1.2 Спеціальна (фахова) підготовка
СП 1 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика Силабус НМКД
СП 2 Ґрунтознавство Силабус НМКД
СП 3 Геологія з основами геоморфології Силабус НМКД
СП 4 Метеорологія і кліматологія Силабус НМКД
СП 5 Загальна екологія Силабус НМКД
СП 6 Гідрологія Силабус НМКД
СП 7 Соціальна екологія та екологія людини Силабус НМКД
СП 8 Урбоекологія Силабус НМКД
СП 9 Ландшафтна екологія Силабус НМКД
СП 10 Техноекологія Силабус НМКД
СП 11 Моніторинг довкілля Силабус НМКД
СП 12 Заповідна справа Силабус НМКД
СП 13 Топографія з основами картографії Силабус НМКД
СП 14 Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище Силабус НМКД
СП 15 Оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка Силабус НМКД
СП 16 Організація та управління в природоохоронній діяльності Силабус НМКД
СП 17 Економіка природокористування Силабус НМКД
СП 18 Основи професійної безпеки та здоров’я людини Силабус НМКД
СП 19 Екологічне право Силабус НМКД
СП 20 Геоінформаційні технології Силабус НМКД
СП 21 Системи автоматизованого проектування (САПР) і інформаційні технології в екології Силабус НМКД
СП 22 Системи технологій та інженерна екологія Силабус НМКД
СП23 Системи управління відходами Силабус НМКД

 

2 Вибіркові освітні компоненти      
2.1 Профільна підготовка      
2.1.1 Профільований пакет дисциплін 01 “Технології захисту довкілля”    
ВП1.1 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка Силабус НМКД
ВП1.2 Екологічне маркування Силабус НМКД
ВП1.3 Екологічна інженерія, теорія та конструювання екологічно безпечних реакторів та реакторних систем Силабус НМКД
ВП1.4 Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР Силабус НМКД
ВП1.5 Технології знешкодження та утилізації компонентів газових викидів Силабус НМКД
ВП1.6 Інженерні системи водопостачання та водовідведення населених пунктів та підприємств Силабус НМКД
2.1.2  Профільований  пакет дисциплін 02 “Екологічна безпека”    
ВП2.1 Організація даних в екології Силабус НМКД
ВП2.2 Екологічний контроль та аудит, управління екологічними ризиками Силабус НМКД
ВП2.3 Екологічний супровід господарської діяльності Силабус НМКД
ВП2.4 Технології захисту навколишнього середовища Силабус НМКД
ВП2.5 Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія Силабус НМКД
ВП2.6 Екологічна сертифікація та стандартизація Силабус НМКД

 

2.2 Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки      
ВВП1 Аналітична хімія Силабус НМКД
ВВП2 Агроекологія Силабус НМКД
ВВП3 Інструментальні методи вимірювання в екології Силабус НМКД
ВВП4 Хімія навколишнього середовища Силабус НМКД
ВВП5 Фізична хімія Силабус НМКД
ВВП6 Геоекологія Силабус НМКД
ВВП7 Техніка та технології захисту атмосфери Силабус НМКД
ВВП8 Процеси та апарати природоохоронних технологій Силабус НМКД
ВВП9 Моделювання та прогнозування стану довкілля Силабус НМКД
ВВП10 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Силабус НМКД
ВВП11 Еволюційна екологія Силабус НМКД
ВВП12 Енергозберігаючі процеси і технології при проектуванні екологічно безпечних виробництв Силабус НМКД
ВВП13 Грін комп’ютинг Силабус НМКД
ВВП14 Техніка та технології захисту водних ресурсів Силабус НМКД
ВВП15 Біологічні методи очистки стічних вод та переробки відходів Силабус НМКД
ВВП16 Радіоекологія Силабус НМКД
ВВП17 Альтернативні і відновлювальні джерела енергії Силабус НМКД

2.3 Дисципліни вільного вибору студента із загально-університетського каталогу дисциплін 

https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/wp-content/uploads/sites/2/2023/09/05.09.23-DVV-2023-2024.pdf

Дисципліни вільного вибору студента із загально-університетського каталогу дисциплін, які викладає кафедра:

ДВВ 1  – 5 семестру Глобальні зміни клімату: наслідки та заходи адаптації Силабус НМКД
ДВВ 2 – 6 семестру Екологічні аспекти упаковки та маркування товарів Силабус НМКД
ДВВ  3- 7 семестру Нові конструкційні матеріали та дизайн Силабус НМКД