Манойло Євгенія Володимирівна 

 

Манойло Євгенія Володимирівна 

Доцент кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Освіта

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2002 р., спеціальність  «Обладнання харчових та переробних виробництв», кваліфікація: інженер-механік.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2020 р., спеціальність  «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація: магістр з інженерної екології

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології. Диплом ДК №045955 від 9.04.2008 р.

Вчене звання

Доцент кафедри хімічної техніки та промислової екології, 2011 р. Свідоцтво 2ДЦ № 025631 від 01 липня 2011 р.

Підвищення кваліфікації:

  • 1. НТЦ «Екомаш», тема: «Дослідження сучасних методів проектування, моделювання та розрахунків процесів та обладнання» з «20» вересня 2022 року  по «25» листопада 2022 року, наказ НТУ «ХПІ» №1533С від 18.12.2022
  • 2. Підвищення кваліфікації за напрямком «З інноваційної педагогічної діяльності», (СумДУ з 16.10-31.10 2023 року), обсягом 180 академічних годин (6 кредитів ECTS). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289/2560-23 від 31.10.2023 від СумДУ.

Інші сертифікати

сертификаты

 

Манойло Євгенія Володимирівна Сертификат

 

Викладацька діяльність та інші активності

Провідний лектор з дисциплін: «Вступ до фаху», «Інформаційні технології у інженерній діяльності», «Основи проектування промислових об’єктів з використанням САПР»,  «Теорія технічних систем».

Досвід роботи – 20 років. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Науковий напрям – Дослідження процесів гідродинаміки і масопередачі у відцентрових апаратах

Наукові профілі

Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=UIGUqhEAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6538-0580

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209259948&eid=2-s2.0-85067075623