Контрактна освіта

Кафедра ХТПЕ здійснює освіту за напрямками та спеціаьностями кафедри також за контрактом.

Термін контрактного навчання на денній та заочній формі

Освітньо-кваліфікаційні рівні Бакалавр Спеціаліст Магістр
Форма навчання денна заочна денна заочна денна заочна

Термін навчання

– на базі атестата про середню освіту

– на базі диплому молодшого спеціаліста

– на базі диплому бакалавра

 

4 роки

 

2 роки

 

 

4 роки

 

3 роки

 

 

 

 

 

 

1,5 роки

 

 

 

 

 

1,5 роки

 

 

 

 

 

2 роки

 

 

 

 

 

2 роки

Актуальну вартість навчання можна узнати у деканаті.