Моніторинг ОНП 101 «Екологія» (доктор філософії)

Шановні стейкхолдери (здобувачі освіти, роботодавці, випускники, представники професійної спільноти та інші зацікавлені в підвищенні якості навчального процесу особи)!

Ваші пропозиції до проектів освiтньо-професійних та освітньо-наукових програм кафедри хімічної техніки та промислової екології першого, другого та третього рівня освіти просимо надсилати на адресу кафедри ХТПЕ HTPE@khpi.edu.ua, адресу завідувача кафедри Oleksii.shestopalov@khpi.edu.ua або адресу гарантів відповідної ОП.

Моніторинг та громадське обговорення освітніх програм (ОП) третього рівня освіти (доктор філософії) за спеціальністю 101 «Екологія»:

Гарант ОНП 101 «Екологія»: Шестопалов Олексій Валерійович, Oleksii.shestopalov@khpi.edu.ua

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

https://drive.google.com/file/d/1PA_UpvmlQP2vYH-fkDr98nyCPNEIN_6e/view

Проект ОНП 101 «Екологія» для обговорення знаходяться за посиланням 

http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/wp-content/uploads/sites/27/2024/01/ONP_101-Ekologyya-2024-Proekt.pdf

Освітньо-наукові програми 101 Екологія знаходяться за посиланням http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=4121

Посилання на навчальні плани http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=3601

або за прямим лінком:  2016    2019      2021     2022

Анкетування здобувачів, викладачів та стекхолдерів здійснюється на сайті відділу аспірантури НТУ «ХПІ» за посиланням: http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=7949