Магістратура 101

Освітньо-професійна програма (ОПП) Інженерна екологія другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія 2023 р.

Навчальний план освітньо-професійної програми Інженерна екологія другого (магістерського) рівня 2023 р.

Силабуси освітніх компонентів (навчальних дисциплін) та навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД)

1 Обов’язкові освітні компоненти      
1.1 Загальна підготовка      
ЗП 1 Основи наукових досліджень Силабус НМКД
ЗП 2 Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами Силабус НМКД
ЗП 3 Інтелектуальна власність Силабус НМКД
ЗП 4 Екологічна освіта Силабус НМКД

 

Спеціальна (фахова) підготовка    
СП1 Управління техногенною та екологічною безпекою Силабус НМКД
СП2 Екологічні засади сталого розвитку країни /Base sustainable development Силабус НМКД
СП3 Екологічний менеджмент Силабус НМКД
СП4 Екоінновації в створенні нових технологій Силабус НМКД
СП5 Наукові дослідження та моделювання в екології Силабус НМКД
СП6 Міжнародна співпраця та грантрайтинг в екології / International cooperation and grant writing in environmental protection Силабус НМКД

 

2 Вибіркові освітні компоненти      
2.1 Профільна підготовка      
2.1.1  Профільований пакет дисциплін 01 “Екологічна інженерія”    
ВП1.1 Обладнання захисту біосфери Силабус НМКД
ВП1.2 Устаткування та основи  проектування екологічно безпечних технологій з використанням САПР Силабус НМКД
ВП1.3 Автоматизація виробництв та прилади екологічного контролю та моніторингу Силабус НМКД
2.1.2  Профільований пакет дисциплін 02 “Екологічна безпека”    
ВП2.1 Технології забезпечення екологічної безпеки Силабус НМКД
ВП2.2 Біобезпека та біозахист держави Силабус НМКД
ВП2.3 Транскордонна екологічна безпека Силабус НМКД

 

2.2 Дисципліни вільного вибору профільної підготовки    
ВВП1 Стратегічна екологічна оцінка Силабус НМКД
ВВП2 Інформаційні технології в галузі охорони навколишнього середовища Силабус НМКД
ВВП3 Біотехнологічний захист навколишнього середовища Силабус НМКД
ВВП4 Регіональна екологія та природокористування Силабус НМКД
ВВП5 Теорія систем в екології Силабус НМКД
ВВП6 Екологічне маркування Силабус НМКД