Філенко Олеся Миколаївна

к.т.н., доц. Філенко Олеся Миколаївна

Доцент кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Освіта
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2002 р., спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація: інженер-хімік-еколог

Сертифікат №230901 з англійської мови В2 від Volt education center test data 01/09/2023.

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, ДК№001753, 2011 р.

Вчене звання
Доцент кафедри хімічної техніки та промислової екології, 12ДЦ№041717, 2015 р.

Підвищення кваліфікації:
1. ТОВ «Харківпроменерго», тема: «Впровадження екологіного менеджменту та системи управління вторинними енергетичними ресурсами» з 20.04.2018 р. по 27.06.2018 р. Наказ НТУ «ХПІ» №1828-II від 19.04.2018 р.

2.Зараховано науково-педагогічного стажування на тему «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience» (Фандрайзінг та організація проектної активності в навчальних закладах: Європейський досвід») м. Краків, Польща, у період з 09.11.2021 по 12.12.2021 у дистанційній формі обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Наказ НТУ ХПІ №169С від 31.01.2022.

Викладацька діяльність та активності

Досвід роботи – 20 років. Автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.
Провідний лектор з дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка», «Екологічний контроль та аудит, управління екологічними ризиками», «Екологічний менеджмент» (англійською мовою), «Екоінновації в створенні нових технологій» (англійською мовою),
«Стратегічна екологічна оцінка».

10 років назад разом з однодумцями з кафедри започаткувала проект «Екологічний форум для школярів», який проходить щорічно у різних форматах, але має на меті стимулювати школярів займатися екологічними проблемами.

Наукові профілі
Google scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=lOL9vpkAAAAJ&hl=ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0277-6633
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57163432300
Web of Science ResearcherID: HLX-5927-2023

Сертифікати:

Filenko Olesia1046

 

2

 

01