Нечипоренко Дмитро Ігорович

Нечипоренко Дмитро Ігорович

В 1984 р. закінчив ХПІ і у тому ж році пішов працювати на завод Турбоатом у відділ головного енергетика де відповідав за газо- паро- тепло постачання. В 1997 р. поступив до аспірантури ХПІ, а після її закінчення у 2020 р. став викладачем кафедри.

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, (ДК №042634 2007 р.) Тема дисертації: «Закономірності теплообмінних процесів при випаровуванні лужних та термолабільних розчинів в плівковому апараті нової конструкції».

Вчене звання:

Рішенням Атестаційної комісії МОН України у 2011 році присвоєно вчене звання доцента (Атестат 12ДЦ №024676) кафедри хімічної техніки та промислової екології. З 2011 р. по теперішній час займає посаду доцента кафедри хімічної техніки та промислової екології.

Наукова діяльність:

Науковий напрям діяльності пов’язаний з розробкою та удосконаленням устаткування для теплообмінних процесів.

Має понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 статті у наукових журналах, що входять до наукометричної бази Scopus, 6 навчальних посібників, 1 підручник.

Членство у наукових або професійних організаціях:

Член ГО «Всеукраїнська екологічна ліга».

Член CFE-UA Європейської федерації хімічної інженерії EFCE.

Відомості про підвищення кваліфікації:

Державна установа «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії» (ДУ НІОХІМ), тема «Дослідження сучасних методів підвищення надійного функціонування машин та апаратів хімічних виробництв», з 23.12.2020 р. по 26.02.2021 р. Наказ НТУ «ХПІ» №517с від 02.04.2021 р.