Семінари кафедри

На кафедрі хімічної техніки та промислової екології щомісяця проводяться наукові та методичні семінари, на яких аспіранти та молоді викладачі звітують щодо результатів  особистих наукових досліджень. Після доповідей відбувається їх активне обговорення колегами, висловлюються критичні зауваження та надаються відповідні рекомендації.

Метою проведення семінарів є організація наукової дискусії з актуальних досліджень та їх запровадження у дослідницький і освітній процес, сприяння підготовці науково-педагогічних кадрів та використання передових методів і освітніх технологій в учбовому процесі.

У 2018/2019 н.р. робота наукового та методичного семінарів кафедри здійснювалась відповідно до затвердженого у 2018 році плану:

– Звіт – методичні семінари 2018/2019 н.р.

Method 2018-2019

– Звіт – наукові семінари 2018/2019 н.р.

Nauka 2018-2019

У 2019 році були проведені відкриті семінари-дискусії, на яких з доповідями за екологічною тематикою виступили експерти з наукової, науково-практичної та соціоекологічної сфер:

  1. Директор НТЦ «Екомаш», к.т.н. Шкоп А. О. Семінар на тему: «Закономірності очищення полідисперсних шламів вуглезбагачувальних фабрик та металургійних виробництв».
  2. Голова Харківської обласної організації «Всеукраїнська екологічна ліга», к.ю.н. Разметаєв С. В. Семінар на тему: «Юридичні аспекти використання норм екологічного права у галузі природокористування».
  3. Завідуючий лабораторією «Тепло- та масообмінного обладнання» Державної Установи «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», д.т.н. Фрумін Віталій Мусійович. Семінар на тему: «Сучасні екологічні проблеми содового виробництва: світова практика».
  4. Голова постійної комісії з питань захисту довкілля та екології міста Молодіжної ради при Харківському міському голові Чікірякін Кирило Віталійович. Семінар на тему: «Молодь у вирішенні екологічних проблем у поводження з відходами в Харківському регіоні».