Міжнародне стажування

Міжнародне стажування в європейських університетах, підвищення кваліфікації викладачів та компетенцій студентів

Наукове стажування викладачів та аспірантів кафедри знаходиться у фокусі постійної уваги та має успішне втілення. Так, Єрмакович Ірина, навчаючись в аспірантурі за екологічною спеціальністю, пройшла наукове стажування відповідно темі дисертації за програмою  Вісбі Шведського інституту у Центрі аналізу та синтезу  Лундського університету та  на кафедрі  школи освіти та довкілля у Крістіанстадському університеті,  Швеція. Крім того, вона здійснила наукове стажування у лабораторії  Інституту спалювання аеротермальної реактивності  та довкілля (ICARE-CNRS), Орлеан, Франція. У теперішній час доц. кафедри Пітак І.В. здійснює  наукове стажування за напрямком «Інженерія навколишнього середовища» у Литовському енергетичному інституті за темою «Потенціал твердого утилізованого палива в системі поводження з твердими побутовими відходами та його місце в енергетиці: технічні, економічні та екологічні аспекти».

Доц. Пітак І.В. у квітні 2019 р. прийняла участь у програмі академічної мобільності ERASMUS+. На екологічну тематику було прочитано ряд лекції для студентів факультету хімічних технологій (кафедра інженерної екології) Каунаського технологічного університету. Така мобільність надала можливості підвищити викладацьку компетенцію та удосконалити розмовні навички з англійської мови.

Викладачі кафедри активно опановують закордонне стажування у дистанційній формі. Доц. Тихомирова Т.С., доц. Філенко О.М. та доц. Бабенко В.М. підвищили кваліфікацію за міжнародною програмою: «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience» у Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща).

Науково-педагогічне стажування проходило  у листопаді 2021 р. – березні 2022 р. з використанням платформи Zoom, Google Classroom. Посилання: (http://conference-ukraine.com.ua/ru/training/stazhuvannya/). Напрямок підвищення кваліфікації стосувався актуального у даний час питання щодо організації проектної активності у навчальних закладах з позицій європейського досвіду.

Доц. Бабенко В.М. продовжив підвищення своєї професійної кваліфікації у он-лайн форматі та з 10 лютого по 30 червня 2022 р. прийняв участь у циклі семінарів від компанії  Clarivate Ukraine. Посилання: (https://clarivate.libguides.com/europe/ukraine). Теми семінарів стосувались важливих для науковців та освітян вищої школи питань інформаційних ресурсів відкритого доступу, практикуму щодо Web of Science Core Collection ( базовий та розширений доступи), Web of Science Core Collection для ефективної наукової діяльності і ін.

У рамках співробітництва з Поморською академією у Слупську викладачі кафедри залучаються до ознайомлення з серіями он-лайн лекцій, які проводяться провідними  світовими  експертами за програмою “A+ Lecture”, організованими  академією за проектом “Active University”. Протягом  2021/2022 навчального року викладачі та аспіранти активно відвідували он-лайн лекції, що надавало можливості ознайомитись з новітніми науковими і технологічними досягненнями у галузі природничих та технічних наук, а також з актуальними соціальними проблемами.

Підвищення рівня компетенцій випускників шляхом проходження виробничої практики за кордоном – напрямок, який реалізується студентами кафедри у відповідності з задачами  центру «Кар,єра НТУ «ХПІ». Студентка гр.МІТ-118 Хлиніна Катерина у період з 01.12.2021  р. по  28.02.2022 р. проходила екологічну практику на одному із підприємств у Німеччині. Зараз вона має певний перелік практичних навичок, які можуть бути реалізовані у напрямку зменшення негативного впливу на довкілля від агрофітоценозів.