Інженерна екологія

Кафедра готує фахівців за спеціалізацією «Інженерна екологія та техніка захисту навколишнього середовища» для виробничо-технічної, проектно-конструкторської, організаційно-керівної, науково-дослідної та педагогічної діяльності в галузі екології.

У процесі навчання студенти одержують глибоку загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку, сучасні знання та практичні навички, достатні для використання у будь-якиій діяльності за фахом. Також вони отримують поглиблену підготовку із соціальних та економічних дисциплін. Наші випускники вільно володіють пакетами 3D моделювання та САПР для проектування та розрахунків екологічного обладнання, мають навички в роботі на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для розрахунків та роботи з інформацією. Вміють проводити моніторинг, моделювати та прогнозувати стан довкілля, проектувати природоохоронні комплекси та очисне обладнання, розробляти енергозберігаючі процеси та технології, проводити екологічний аудит та екологічну експертизу підприємств, управляти техногенною та екологічною безпекою, впроваджувати екологічний менеджмент на підприємствах, складати проектну документацію.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: Метеорологія і кліматологія; Геологія з основами геоморфології; Екологія людини та соціальна екологія; Екологічна експертиза, Екологічний менеджмент, Моделювання та прогнозування стану довкілля; Організація управління в екологічній діяльності, партнерство при вирішенні екологічних проблем; Техноекологія; Комплексне управління відходами; Системи технології та промислова екологія, Обладнання захисту біосфери, Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР.

Випускники кафедри працюють на промислових підприємствах Харківської області (Екотон, Екомаш, Еко-інвест, Екополімерпром, Екополімер та ін.) в відділах екології, науково-дослідних та проектних інститутах, та в екологічній інспекції.

Інженери спеціалізації «Інженерна екологія» високо цінуються у нашій країні та за кордоном.

Студенти спеціальності “Екологія” мають можливість навчатися за програмою європейської системи перекладу і накопичення кредитів в Поморській академії Слупська (Польща), а магістри – випускники поступити в докторантуру Каунаського технологічного університету по напряму «Еnvironmental Engineering».

Галузь знань 10 «Природничі науки».

Спеціальність: 101 “Екологія”

Спеціалізація:«Інженерна  екологія та техніка захисту навколишнього середовища» (25 бюджетних місць)

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, магістр.

Випускникам надається кваліфікація:

  • на рівні бакалавра: організатор природокористування;
  • на рівні магістра: професіонал в галузі екології.

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

Вступ за результатами випробувань ЗНО:

Обов’язкові: українська мова

Профільні: біологія.

Вибіркові: географія, хімія, математика, фізика, іноземна мова, Історія України

 

Слайд3

Слайд5Слайд6Слайд7Слайд8Слайд10Слайд11

Група VK – http://vk.com/kaf_htpe Екологія

На будь-які Ваші питання, пов’язані зі вступом, відповість: Завідувач кафедрою ХТПЕ, професор д.т.н., Шапорев Валерій Павлович

(+38-057) – 707-66-81

професор, к.т.н., Моісеєв Віктор Федорович

(+38-057) – 707-62-57

доцент, к.т.н., Тихомирова Тетяна Сергіївна

Тел. 050-6-081-081

Відповідальний за прийом абітурієнтів: Шестопалов Алексій Валерійович

Тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18