Бабенко Володимир Миколайович

Бабенко Володимир Миколайович

Бабенко Володимир Миколайович, доц., к.т.н., автор 40 публікацій, тез конференцій, серед яких: Деклараційний патент України на винахід. Пат. 61718 А Україна., B01D53/00, B01J19/30. / заявник та власник патенту автори патенту; заявка № 2003042983 заявлено 07.04.03; опубл.17.11.03, Бюл. №11., співавтор підручника: Радіоекологія: підручник. В.П. Шапорєв, Ю.Г. Масікевич, В.Ф. Моїсєєв, та ін. – Чернівці: «Місто» АНТ, 2017. – 440 с., та навчального посібника: Sustainable development/ Tutorial for students of specialty 101 “Ecology”, 183 “Techniques and technologies of environmental protection” all studding’s forms / T. Tykhomyrova, V.Sebko, V. Babenko. – Kharkiv, 2022. – 170 p.

Сертифікат про участь та виступ на конференції WINTER SESSION OF THE INTERNATIONAL CARPATHIAN SCHOOL – 2022 «UNIVERSITY EDUCATION ON THE WAY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
CLEAN ENVIRONMENT AND LIFE SAFETY»
Kyiv, Kosiv (UA), Kaunas (LT), Kalmar (SWE), online 24-27 February, 2022

 

Моє хобі – це районування, виведення і розповсюджування лікарських рослин, які мають не Українське походження. Людина вже досить давно використовує різні рослини, як в промисловості так і в лікарських потребах, але ще велика кількість їх залишається в стороні, один з прикладів лимонник далекосхідний, де цілющими є ягоди, листя і навіть самі стеблі.

Науковий профіль в linkedin.com:

https://www.linkedin.com/in/volodymyr-babenko-06a793139/

Науковий профіль в Clarivate EndNote:

https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html

Посилання на сторінку Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=ABEO0Yps-Kan4gDyQhYDxErIShuHJ_mhZYozcdVs3D3RMz9a6Jqr8-0CN_uaLeUlG9D7u8yiUpteBe6dn6XPPt1n6RE8HaY-iuhYAECFmU6qW-NV_SZaMdLq&user=mTiTTbYAAAAJ

Посилання на статью в Скопус:

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9570066

Посилання на сторінку зі статтею в Scopus