Байрачний Володимир Борисович

Байрачний Володимир Борисович

Байрачний Володимир Борисович є автором  понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій, у т.ч. за останні роки 1 підручника, 2 навчальних посібників, 2 монографій, а також 2 деклараційних патентів, 2 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

У 2003 р пройшов стажування у Ліонському університеті Клода Бернара, Франція та Барселонському автономному університеті, Іспанія.

У 2012-2014 роках в якості члена робочої групи від НТУ «ХПІ» приймав участь у виконанні міжнародного проекту CENEAST «Реформирование образовательных программ в области градостроительства по застройке окружающей среды и стран Восточной Европы» (530603 – TEMPUS – 1 – 2012 – 1 – LT – TEMPUS – JPCR (2012-3071/001-001).

Керівник двох аспірантів.

Керівник дисертаційного дослідження, яке було успішно захищено аспірантом: Забіяка Н.А. захист дисертації на тему «Матеріало-заощаджувальні хімічні процеси виробництва водню в хімічній техніці та енергетиці» відбувся за спеціальністю 161 – Хімічна технологія та інженерія, 14 травня 2021 у спеціалізованій вченій раді ДФ 64.050.032.

З 2021 р., член Вченої ради Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту