Самойленко Наталія Миколаївна

Самойленко Наталія Миколаївна

Самойленко Наталія Миколаївна є автором  понад 220 наукових та навчально-методичних публікацій, у т.ч. за останні роки 1 підручника, 4 навчальних посібника, 1 монографії, а також 2 деклараційних патентів, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Керівник 5 аспірантів, з яких одна аспірантка за темою дисертації провела дослідження у Центрі аналізу та синтезу Лундського університету і на кафедрі школи освіти і довкілля у  Крістіандському університеті (Швеція) та успішно захистила кандидатську дисертацію  за спеціальністю «Екологічна безпека». Одна аспірантка отримала ступінь доктора філософії зі спеціальності «Екологія».

У 2012-2015 рр. була академічним директор проекту 530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern Neighbouring Area (CENEAST).

На протязі багатьох років – експерт редакційно-видавничої ради НТУ «ХПІ».

Підвищення кваліфікації. Науково-технічний центр «Екомаш», тема:«Нові технології в інженерній екології. Екологічне управління в організації». 20.09.2022 р.-25.11.2022 р.

 

Сертифікат_Самойленко

 

Хобі – це психологія дітей, що сприяє  покращенню їх більшій психологічній рівновазі, зниження стресу, розвитку та наповнення життя сенсом.