Самойленко Наталія Миколаївна

Самойленко Наталія Миколаївна

Самойленко Наталія Миколаївна є автором  понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій, у т.ч. за останні роки 1 підручника, 4 навчальних посібника, 1 монографії, а також 2 деклараційних патентів, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Керівник 3 аспірантів, з яких одна аспірантка за темою дисертації провела дослідження у Центрі аналізу та синтезу Лундського університету та на кафедрі школи освіти і довкілля у  Крістіандському університеті (Швеція) та успішно захистила кандидатську дисертацію  за спеціальністю «Екологічна безпека». Одна аспірантка отримала ступінь доктора філософії зі спеціальності «Екологія».

У 2012-2015 рр. була академічним директор проекту 530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern

Neighbouring Area (CENEAST). На протязі багатьох років – експерт редакційно-видавничої ради НТУ «ХПІ».

Хобі – це психологія дітей, що сприяє  покращенню їх більшій психологічній рівновазі, зниження стресу, розвитку та наповнення життя сенсом.