Про кафедру

image004

Кафедра хімічної техніки та промислової екології (раніше кафедра механічного обладнання хімічних виробництв) була організована 18.10.1946 р. у складі факультету технології неорганічних речовин Харківського хіміко-технологічного інституту.

Кафедра була створена для підготовки фахівців за спеціальністю “Машини і апарати хімічних виробництв”, перший випуск інженерів з цієї спеціальності відбувся в 1948 р. У 1948 р. при відтворенні Харківського політехнічного інституту, контингент студентів збільшився за рахунок розформування Рубіжанського хіміко-технологічного інституту.

image003

Історія кафедри ХТПЕ – це життя і наукова творчість талановитих вчених, організаторів виробництва та науки, висококваліфікованих інженерів, які стояли біля витоків розвитку науки і вищої освіти України. Колектив кафедри брав безпосередню участь у становленні і розвитку в країні хімічного і нафтового машинобудування, хімічної промисловості, будівництва, матеріалознавства.

Серед випускників кафедри – Герої Соціалістичної Праці, лауреати Ленінської і Державної премій, генеральні директори підприємств, керівники вузів, НДІ.

pic2

Становлення кафедри здійснювалося під керівництвом талановитих організаторів, на кожному етапі давали новий імпульс навчальному та науковому процесам.

Першим завідувачем кафедри був доц. Аснин Я. І.

Згодом кафедрою керували в різний час проф. Цейтлін А. Н. (1947-1948 р. р.), доц. Мухін І. Н. (1948 – 1970 р. р.), доц. Гавря Н. А. (1970 -1985 р. р.) – відомі вчені в галузі хімічної технології та машинобудування.

У 1960 році на базі кафедри створено факультет хімічного машинобудування. У різний час на кафедрі працювали також доценти Козлов В. Я., Щепилов Н.С., Товажнянський Л. Л., Назаренко В. Л.
1958 – 1962 роках, в межах існуючого контингенту, група студентів за фахом «Обладнання для виробництва та переробки пластичних масс», а з 1962 року – «Монтаж хімічного обладнання».

З моменту організації кафедри активно проводилася наукова робота. У 50-ті роки під керівництвом І. Н. Мухіна успішно велися розробки по гідруванню бурого вугілля (р. Олександрія, Україна).
У 60-ті – 70-ті роки виникло кілька наукових напрямів:

– розробка рекомендацій щодо раціонального використання газу та газового конденсату Шебелинського родовища і технології одержання високооктанового бензину (І. Н. Мухін, Е. В. Ковальський, В. Л. Назаренко, А. С. Гуржі). За цією технологією виробляють бензин на Шебелинському газопереробному заводі і в даний час.

– дослідження і проектування пластинчастих теплообмінників (Л. Л. Товажнянський, А. Р. Ястребенецкий, В. А. Цибульник). Одна з конструкцій, розроблених спільно з УкрНДІхіммашем і Уралхіммашем, на міжнародній виставці-ярмарку в Лейпцигу в 1976 р. була удостоєна золотої медалі. Вперше в світі такі теплообмінники були впроваджені в колонах синтезу аміаку;

– інтенсифікація процесів великотоннажного подрібнення (В. Я. Козлов, Р. П. Соболєв, Н. С. Щепилов, А. В. Рижов, А. Н. Іванов, А. А. Змарада). Розроблена творчим колективом нова конструкція бронефутеровок трубних млинів дозволила істотно підвищити продуктивність машин. Результати роботи впроваджені на ряді цементних підприємств, що дозволило отримати значний економічний ефект;

– розробка теоретичних основ і технології синтезу метилового спирту прямим окисленням природного газу, а також технології одержання метанолу із синтез-газу відходу виробництва ацетилену (В. І. Атрощенко, М. А. Гавря, В. А. Слабун).

Отримані дані використані при проектуванні перших вітчизняних високопродуктивних агрегатів синтезу метанолу, один з яких побудований на Україні (м. Сєвєродонецьк) та експлуатується до теперішнього часу.
За результатами проведених досліджень у 60-ті – 70-ті роки на кафедрі було захищено 8 кандидатських дисертацій.

В наступні роки значно оновився викладацький і науковий колектив кафедри, але традиції збереглися.

У 1985 р. кафедру очолив проф. Ткач Г. А. – заслужений винахідник України, академік ЕАН України, доктор технічних наук. З 1999 р. по 2021 р кафедру очолював Шапорев В.П.
Колектив кафедри завжди вважав, що освіта без науки і науково-дослідних процесів не відповідає вимогам сучасності.

Тому, основною концепцією навчання студентів на кафедрі завжди було і залишається — об’єднання навчального й науково-дослідного процесів. На кафедрі організовується навчальна лабораторія із стендів фільтрувального, теплообмінного, холодильного обладнання, стенду дослідження напружень в елементах хімічної апаратури. Лабораторні стенди забезпечуються методичними матеріалами та ЕОМ. Навчальні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами навчання.

З часом лабораторія з машин та апаратів поповнюється новими стендами по дослідженню центрифуг ФГН і ОГШ, патронних фільтрів.
Детальніше про розробки і наукові напрямки роботи кафедри можна подивитися на сторінці «Розробки»

Філії кафедри. Для реалізації ідеї інтеграції науки і освіти кафедрою створено Міжрегіональний навчальний комплекс елітарної освіти (МНК “- ЕЛОС”), що включає, крім Харківського державного політехнічного університету, академічну гімназію N 45, ряд шкіл і технікумів міста, а також провідні підприємства хімічного машинобудування. МНК “- ЕЛОС” реалізує концепцію безперервної довузівської, вузівської та післявузівської освіти. Студенти мають можливість отримувати інженерно-гуманітарну освіту, навчаючись обраної технічної спеціальності та паралельно, за бажанням, набувати економічну професію. При цьому поєднуються денна і заочна форми навчання.

У період підготовки магістра майбутні фахівці можуть здавати іспити кандидатського мінімуму.
Практикується навчання студентів за індивідуальними планами.

На базі філій студенти виконують на сучасному обладнанні і комп’ютерах лабораторні роботи, дипломне проектування, а також науково-дослідні роботи магістрів. Філії кафедри — це також бази для виробничої практики.

Після відкриття спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” та “Обладнання переробних і харчових виробництв” було відкрито ще дві філії та укладено договори з науково-дослідними організаціями про творчу співпрацю. Було відкрито філію на ТОВ ” пивзавод “Нова Баварія”, Харківському експериментально – ремонтному заводі (ХЕРМЗ). Були укладені договори з підприємством “Слобожанський миловар”, НВФ “Екотон”, групою компаній “Екополімер”, ТОВ “Фітофарм” (р. Артемівськ), НДІ Лісового господарства і агромеліорації ім. Висоцького, “Блискавка”. Крім цього на базі кафедри створено науково-дослідний технічний комплекс “Продмаштех”, а також кафедра інтенсивно розвиває лабораторну базу на науково-технологічному і навчальному центрі НТУ “ХПІ”.

Матеріальні бази філій і вищевказаних підприємств мають унікальне обладнання, сучасні комп’ютери, яке дозволяє поєднати наукові досягнення з навчальним процесом, виконувати фізичне і математичне моделювання хімічних процесів і обладнання.

В даний час з 2021 року завідувачем кафедри є к.т.н., доц. Шестопалов О.В., який є випускником нашої кафедри. Кафедрою ХТПЕ ведеться широка співпраця з дослідницькими інститутами та промисловими підприємствами. Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних проектах і міждержавних наукових дослідженнях.

В даний час на кафедрі створена потужна матеріально-технічна база: відкриті філії кафедри на підприємствах міста та області. Роботи кафедри дозволили відкрити нові спеціальності, і тепер кафедра готує інженерів за 2 спеціальностями:

133 – Галузеве машинобудування 

133.05 – Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв

101 – Екологія 

101 – Інженерна екологія

Широко випускаються методична, довідкова та спеціальна література. Виробничу та переддипломну практику студенти проходять на промислових підприємствах України та в науково-дослідних інститутах. Колектив кафедри пройшов досить непростий шлях, підготував для народного господарства України понад 4000 фахівців за різними формами навчання, виконав десятки договірних та бюджетних робіт, підготував сотні найменувань методичних розробок, випустив близько 35 підручників і монографій. Працівники кафедри мають близько 300 авторських свідоцтв та патентів України, опубліковано у фахових виданнях понад 1000 статей.

У наукових розробках активно беруть участь студенти. Щорічно на кафедрі виконується 10 – 12 дослідних і близько 40 реальних дипломних проектів. Більше 80% випускників працевлаштовуються за індивідуальними контрактами з підприємствами або за договорами про цільову підготовку.

Аспірантура кафедри готує фахівців за спеціальностями:

161 Хімічна  технологія та інженерія

101 – Екологія.

Таким чином за роки свого становлення і роботи кафедра ХТПЕ перетворилася в єдиний навчально-науковий та виробничий комплекс, а також міцно зайняла провідне місце серед споріднених кафедр України.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *