Моніторинг ОПП 101 «Інженерна екологія» (бакалавр)

Шановні стейкхолдери (здобувачі освіти, роботодавці, випускники, представники професійної спільноти та інші зацікавлені в підвищенні якості навчального процесу особи)!

Ваші пропозиції до проектів освiтньо-професійних та освітньо-наукових програм кафедри хімічної техніки та промислової екології першого, другого та третього рівня освіти просимо надсилати на адресу кафедри ХТПЕ HTPE@khpi.edu.ua, адресу завідувача кафедри Oleksii.shestopalov@khpi.edu.ua або адресу гарантів відповідної ОП.

Моніторинг та громадське обговорення освітніх програм (ОП) першого   рівня освіти (бакалавр) за спеціальністю 101 «Екологія»:

Гарант ОНП 101 Екологія: Філенко Олеся Миколаївна, Olesia.Filenko@khpi.edu.ua

Проект ОНП 101 Екологія для обговорення знаходяться за посиланням

http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/wp-content/uploads/sites/27/2022/08/OP__101_BAK_2022_PROEKT.pdf

Освітньо-наукова програма 101 Екологія знаходяться за посиланням

http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/wp-content/uploads/sites/27/2022/08/OP_101_bak_2021.pdf

Посилання на навчальний план на сайті кафедри

http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/wp-content/uploads/sites/27/2022/02/Navch-plan-101-bak.pdf

 

Анкетування здобувачів, викладачів та стекхолдерів здійснюється на сайті кафедри хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ» за посиланням

Анкетування якості навчання бакалаврів (першого рівня) на ОПП 101 “Інженерна екологія” –  https://forms.gle/5APGBFDCFY71kXHDA

Анкета  оцінки якості організації навчання  на бакалавраті за ОПП 101 “Інженерна екологія”  –  https://forms.gle/9CypzcW7pSjhjiry9

Громадське обговорення освітньої програми підготовки бакалавра (першого рівня) 101 “Інженерна екологія” –  https://forms.gle/bhdVn7Jgz89gtELs6