Розклад іспитів 4 курсу

Р О З К Л А Д

іспитів студентів IV курсу в літню екзаменаційну сесію 2020/2021 навчального року
Навчально-науковий інститут “Механічної інженерії і транспорту”

Для спеціальності 101 – Екологія

Для спеціальності 133 – Галузеве машинобудування