Захист магістрів механиків

16 травня 2024 року на нашій кафедрі відбувся захист магістерських випускних кваліфікаційних робіт наукового спрямування студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування. Кафедра готує магістрів науковців за двома спеціалізаціями – обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів та обладнання харчових та переробних виробництв.

Не дивлячись на два роки дистанційного навчання, всі випускники продемонстрували високий рівень знань та вмінь у пошуку наукових основ для вирішення практичних завдань,які виникають безпосередньо на підприємствах. Багато випускників вже працюють за фахом або проходять стажування, тож знають та розуміють всі виробничі процеси, які висвітлювали у своїх дипломних роботах.

Члени державної екзаменаційної комісії звернули увагу на високих рівень обізнаності магістрів – науковців як у особливостях технологій та специфіки використання різних типів обладнання, так й на їх вміння аналізувати сучасні тенденції розвитку галузі та пропонувати дійсно корисні прийоми для вирішення практичних завдань.