Ураховуючи  особливу  місію  науки  в  університетах  як  базису  для  високоякісної підготовки фахівців, а також вагомі наукові та науково‐технічні здобутки вчених закладів вищої освіти (ЗВО),  президія  Ради  проректорів  із  наукової роботи своїм рішенням від 21 березня 2017 року зініціювала підготовку і видання  інформаційного  збірника, в якому було  описано понад 500 конкретних інноваційних розробок, створених у 30 університетах України. При цьому термін “інноваційна розробка” означає результат виконаної науково‐дослідної  роботи  або  самостійних  ініціативних  досліджень  у  вигляді  новоствореної і (або) вдосконаленої конкурентоспроможної технології, продукції  або  послуги,  що  істотно  покращує  структуру  та  якість  виробництва  і  (або) соціальної сфери, і яка захищена як об’єкт права інтелектуальної власності або реалізована через ліцензійний договір як ноу‐хау.

Потрапила до цього збірника одна із розробок кафедри, а саме – “УСТАНОВКА ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ПОЛІАРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ”, що є результатом багаторічної праці співробітників кафедри, а саме Карножицького Павла Володимировича, Білець Дар’ї Юріївни та Григорьєва Георгія Анатолійовича.  Установка відіграє велику роль у галузі захисту довколишнього серердовища, адже у зв’язку з підвищеними вимогами до виробництв з питань охорони довкілля використання розробки дасть змогу зменшити кількість токсичних відходів, особливо в коксохімічній промисловості, збільшити виробництво енергоносіїв.