У період з 11 по 13 лютого 2019р. експертна комісія МОН України з складі завідуюча кафедри хімічної інженерії Національного університету «Львівська політехніка» д.т.н., проф. Атаманюка В.М. та завідувача кафедри «Технології переробки нафти, газу та твердого палива» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» д.т.н., с.н.с. Мірошниченко Д.В. здійснювала первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Хімічні технології палива та вогнетривів зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти кафедри відновників та вогнетривів Національної металургійної академії України (м. Дніпро).

Експерта комісії зустрічали з керівництвом кафедри, провела ретельну перевірку акредитаційної справи та матеріально-технічного стану кафедри, а також виїжджала до Дніпровського коксохімічного заводу (м. Кам҆янське), на якому працевлаштовуються випускники кафедри.

Разом з Мірошниченко Д.В. до Національної металургійної академії України виїжджала співробітниця кафедри «Технології переробки нафти, та твердого палива» Терещенко О.О. для опанування методу визначення теплоти згорання твердого та рідкого палива.