Дисциплінии вільного вибору

Перелік дисциплін вільного вибору на 2023-2024 навчальний рік

Зі списком та описом дисциплін вільного вибору можна ознайомитися на сайтах кафедр:

З положенням про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» можно ознайомитись не сайті навчального відділу за посиланням.

Результати выбору дисциплін на 2023-2024 навчальний рік