Учбовий процес – Спеціальність 263-Цивільна безпека

Методичні вказівки для виконання випускної роботи бакалавра для студентів галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальність 263 Цивільна безпека денної та заочної форми навчання.

Стандарти вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень – спеціальність 263 Цивільна безпека
– Другий (магістерський) рівень – спеціальність 263 Цивільна безпека – проект стандарту знаходиться на розгляді МОН України

Освітньо-професійні програми

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 263 Цивільна безпека
Другий (магістерський) рівень вищої освіти спеціальність 263 Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 263 Цивільна безпека – для іноземних студентів
Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 263 Цивільна безпека – для іноземних студентів

Навчальні плани

1. Денна форма навчання:

Рівень бакалавр

2010 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2016 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2018 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
Пришвидчене навчання (3 роки) – Переглянути/завантажити (PDF).

Рівень магістр

2016 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2017 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2018 рік – Переглянути/завантажити (PDF).

2. Заочна форма навчання:

Рівень бакалавр

2017 рік –  Переглянути/завантажити (PDF).
2018 рік –  Переглянути/завантажити (PDF).

Рівень магістр

2017 рік –  Переглянути/завантажити (PDF).
2018 рік –  Переглянути/завантажити (PDF).

3. Іноземні студенти:

Денна форма навчання:

Рівень бакалавр

2018 рік – Переглянути/завантажити (PDF) – (укр.)
2019 рік – Переглянути/завантажити (PDF) – (укр.) | Переглянути/завантажити (PDF) – (англ.)

Заочна форма навчання:

Рівень бакалавр

2019 рік – Переглянути/завантажити (PDF) – (укр.)Переглянути/завантажити (PDF) – (англ. Вересень-Серпень) | Переглянути/завантажити (PDF) – (англ. Березень-Лютий)


ПРОГРАМИ СПЕЦКУРСІВ:
Спеціальність – 263 – Цивільна безпека, Освітня програма – Охорона праці

Рівень “Бакалавр”

Рівень “Магістр”