Спеціальність 263-Цивільна безпека – бакалаври

Методичні вказівки для виконання випускної роботи бакалавра для студентів галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальність 263 Цивільна безпека денної та заочної форми навчання.

Стандарти вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень – спеціальність 263 Цивільна безпека

Освітньо-професійні програми: 2018, 2020, 2021

Навчальні плани

1. Україномовні студенти – денна форма навчання:

2016 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2018 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2020 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2021 рік – Переглянути/завантажити (PDF).


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦКУРСІВ
Освітня програма – 263.01 – Охорона праці

Блок дисциплін – “Загальна підготовка”

Екологія
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Навчальний посібник
Навчально-методичний посібник
– Методичні вказівки до ЛР: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Методичні вказівки до виконання СРС

Блок дисциплін – “Спеціальна (фахова) підготовка”

Вступ до спеціальності. Ознайомча практика (Вступ до спеціальності)
Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація
Організація контролю та експертиза стану устатковання підвищеної небезпеки (Експертиза з охорони праці)
Основи професійної безпеки та здоров’я людини
Анотація навчальної дисципліни
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2019 | 2020 | 2021
Підручник
Лабораторний практикум | Практикум | Методичні вказівки: 1 | 2 | 3 | 4
Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд
Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
Анотація навчальної дисципліни
Робоча навчальна програма
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2019 | 2020 | 2021
Пришвидчена форма:
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Конспект лекцій
Методичні вказіки | Практикум
Методичні вказівки до виконання СРС
Організація аудиту в галузі охорони праці (Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці)
Виробнича санітарія
Анотація
– Робоча програма: 2016 | 2021
– Силабуси: 2020 | 2021
Конспект лекцій
– Методичні вказівки: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Методичні вказівки до виконання СРС
Перелік питань для іспиту
Безпека експлуатації будівель і споруд
Правові основи працеохоронної політики та охорони праці
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація
Анотація навчальної дисципліни
– Робоча програма: 2019 | 2021
– Силабуси: 2020 | 2021
Конспект лекцій
– Методичні вказівки до практичних занять: Ч1 | Ч2
Методичні вказівки для виконання СРС
Перелік питань для іспиту
Виробнича практика
– Робоча програма: 2021 | 2022
– Силабуси: 2021 | 2022
Переддипломна практика

Профільований пакет дисциплін 01 “Охорона праці”

Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів
Пожежна безпека виробництв
Безпека виробничих процесів і устаткування
Анотація
– Робоча програма: 2017 | 2021 | 2022
– Силабуси: 2020 | 2021 | 2022
– Навчальний посібник
– Методичні вказівки: 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8
Методичні вказівки до виконання СРС
Перелік питань для іспиту
Оцінка відповідності умов праці робочого місця (Атестація робочих місць по умовах праці)

Профільований пакет дисциплін 02 “Техногенна безпека”

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Безпечна експлуатація потенційно небезпечних виробництв
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Пожежна безпека технологічних процесів
Моніторинг стану об’єктів підвищеної небезпеки
Анотація
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Методичні вказівки до виконнання СРС
Запобігання аваріям на виробництві (Запобігання аваріям в електроустановках)
Будівлі і споруди в умовах надзвичайних ситуацій
Державне страхування від нещасних випадків на виробництві

Перелік дисциплін вільного вибору студента профільної підготовки

Правові основи цивільного захисту
– Робоча програма: 2021 | 2022
– Силабуси: 2021 | 2022
Система технологій. Ч. 1
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Основи пожежної безпеки
Анотація
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Перелік питань для іспиту
Система технологій. Ч. 2
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Перша невідкладна домедична допомога у надзвичайних ситуаціях (Медицина надзвичайних ситуацій)
Анотація
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
– Конспект лекцій
Практикум з курсу
Методичні вказівки до виконання СРС
Перелік питань для іспиту
Радіоекологія
Анотація
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Методичні вказівки до виконання СРС
Професійно-психологічна підготовка сучасного фахівця
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Психологія екстремальних ситуацій
Анотація
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Ризики та безпека населення в умовах потенційної загрози
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Фізіологія людини
Ергономіка
– Робоча програма: 2022
– Силабуси: 2022
Курс лекцій
Безпека праці в умовах особливого періоду
– Робоча програма: 2022
– Силабуси: 2022
Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Екологічні проблеми воєнних конфліктів
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Оцінка впливу на довкілля
Анотація навчальної дисципліни
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Питання для іспиту
Культура безпеки професійної діяльності
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021

Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу дисциплін

Пожежна безпека технологічних процесів
Державне страхування від нещасних випадків на виробництві