Умови прийому “Публічне управління”

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація «Адміністративний менеджмент»

Освітній ступінь випускників: магістр.

Кваліфікація: магістр з публічного управління та адміністрування.

Форма навчання: денна (1 рік 4 місяці), заочна (1 рік 4 місяці)

Основні спеціальні навчальні дисципліни: Техніка адміністративної діяльності, Кадровий менеджмент та кадрова політика підприємства, Психологія управлінської діяльності лідера, Технологія управління, Теорія організації, Філософія управління, Основи державного управління, Правове забезпечення управлінської діяльності, Маркетинг та реклама, Психологія тімбілдінгу, Ризик-менеджмент, Основи наукових досліджень. 

Коротка характеристика спеціальності: Навчання спрямоване на засвоєння таких професійних навичок як підготовка та прийняття управлінських рішень та застосування правових, організаційних та інших інструментів управлінської діяльності; виконання функцій та процедур щодо аналізу, прогнозування, планування, організації, оперативного управління, координації, звітності, контролю; розробка та застосування інструментарію аналізу політики та організаційних форм залучення громадськості до процесів опрацювання та контролю управлінських рішень; здійснення експертизи, моніторингу, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади; спроможність вести дискусії та переговори, забезпечувати комунікацію та розв’язання конфліктів; здатність до застосування інноваційних технологій в управлінській практиці; вміння використовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та управлінською літературою, пошуковими освітніми системами у мережі Інтернет; здатність реалізовувати навички самостійного вирішення управлінських проблем на конкретних прикладах; здатність до самоаналізу та коригування власної професійної діяльності, самоменеджменту, саморозвитку.

Можливості працевлаштування: Особи, які успішно закінчили навчання за спеціалізацію «Адміністративний менеджмент», матимуть можливості працевлаштування: в органах державного управління та місцевого самоврядування, а також в громадських, публічних та міжнародних організаціях, незалежно від спрямування їх професійної діяльності.

 Умови зарахування:

До магістратури можуть вступати особи, що мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра будь-якого профілю.

Зарахування на навчання здійснюється за результатами вступних іспитів: за фахом «Публічне управління» та іноземної мови (єдиний вступний іспит – для осіб, що мають диплом бакалавра; внутрішній іспит в НТУ «ХПІ» – для осіб, які мають диплом спеціаліста або магістра). 

Вартість навчання:

Форма навчання кількість семестрів за семестр оплата за весь період
денна 3 12900 грн. 38700 грн.
заочна 3 7700 грн. 23100 грн.

Перелік документів для вступу до магістратури на денне відділення

 1. Паспорт громадянина України – оригінал і копії 3 шт.
 2. ідентифікаційний код – оригінал і копії 3 шт.
 3. приписне (військовий квиток) для юнаків – оригінал і копія 1 шт.
 4. Фото – 6 шт. кожне фото ззаду підписано ПІБ
 5. Диплом про вищу освіту – оригінал і копія 1 шт.
 6. Додаток до диплому – оригінал і копія 1 шт.
 7. Конверт по Україні – 1 шт.
 8. Конверт формату А5 – 1шт.

Необхідні документи для вступу до магістратури на заочне відділення

 1. Заява встановленого зразка (пишуть в заочному деканаті)
 2. Оригінал диплома та додатка до диплома
 3. Копія паспорта – 1 шт.
 4. Копія ідентифікаційного коду – 1 шт.
 5. Фотографії 3 * 4 – 4 шт.
 6. 5 конвертів з марками
 7. Свідоцтво про шлюб / розлучення (у разі, якщо прізвище в паспорті і дипломі відрізняються)
 8. Копія приписного (військового квитка) для чоловіків призовного віку.

 Контакти: м.Харків, 61002, вул.Кирпичова 2, корпус У-2, 2 поверх, кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна

(057) 707-68-60, 707-64-90, 707-60-42

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss.

Завідуючий кафедрою: д.пед.н., проф. Романовський Олександр Георгійович. (057) 700-40-25;

e-mail: romanovskiy_a_khpi@ukr.net

Керівник магістратури: к.пед.н, доц. Солодовник Тетяна  Олександрівна, (050)303-56-07; e-mail:solodovnik_t_a@ukr.net

Програма вступних випробувань зі спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація «Адміністративний менеджмент» факультету СГТ