АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ

Щорічно восени аспіранти кафедри звітують щодо результатів своєї роботи та проходять атестацію, яка підтверджує своєчасне виконання Індивідуальних планів.
13 вересня 2023 року відбулось засідання кафедри, на якому по питанню атестації аспірантів виступили заст. зав. кафедри з наукової роботи доц. С.М. Резнік, аспіранти кафедри спеціальностей 011 «Освітні педагогічні науки» та 053 «Психологія» та їх наукові керівники.
С.М. Резнік представила загальні відомості щодо дисертаційних досліджень аспірантів кафедри. Аспіранти та їх наукові керівники надали данні стосовно результатів та публікацій за звітний період.
По результатам виступів на засіданні кафедри було затверджено результати роботи всіх аспірантів спеціальностей 011 «Освітні педагогічні науки» та 053 «Психологія» як відповідні їх Індивідуальним планам та ухвалено рішення рекомендувати Вченій раді ННІ СГТ затвердити звіти аспірантів кафедри.

19 вересня 2023 року відбулось засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту «Соціально-гуманітарні технології», на якому зав. кафедри проф. Н.В. Підбуцька доповіла про результати дисертаційних досліджень та публікації аспірантів кафедри спеціальностей 011 «Освітні педагогічні науки» та 053 «Психологія».
Враховуючи проведену аспірантами роботу, отримані результати та їх відповідність планам за відповідний рік, вчена рада ННІ СГТ затвердила звіти всіх аспірантів кафедри.