Обмін практичним досвідом проведення занять з використанням ігрових методів в НТУ «ХПІ»

В межах ігрового курсового проектування відповідно до чинного наказу # 413 від 8.11.23 кафедрою педагогіки і психології управління соціальними системами імені академіка І.А. Зязюна, зокрема доцентами О.В. Квасник та В.В. Шаполовою було проведено 11.11. 2023 інтерактивну гру «Три стільця» із рольовим розігруванням за темою «Розвиток навичок взаємодії, переконання» в контексті вивчення дисциплін «Методи гри в психологічній практиці» та «Психологічні аспекти комунікації в професійній діяльності».
У грі взяли участь студенти психологи 4 курсу та співробітники університету НТУ «ХПІ», які активно включилися в процес створення Міста майбутнього та отримали досвід генерації ідей, розвитку критичного, креативного мислення, творчого потенціалу, лідерських якостей та комунікативної компетентності! Студенти отримали можливість перевтілитися за правилами Уолта Діснея у мрійника, реаліста та критика і створити проекцію повноцінного соціально-економічного, культурного простору.

Далі буде!