VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лідери ХХІ століття. Погляд у майбутнє».

З великим задоволенням повідомляємо, що 26-27 жовтня 2023 року наша кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» провела VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Лідери ХХІ століття. Погляд у майбутнє».

У конференції взяли участь: 84 учасника з таких країн: Україна, Молдова, Румунія, Боснія, Польща, Китай, США. Серед учасників були 2 члена-кореспондента, 12 докторів наук; 31 кандидат наук; 11 викладачів; 9 аспірантів (здобувачі третього рівня ВО); 19 здобувачів першого та другого рівня ВО.

Конференція проводилась українською та англійською мовами. Доповіді здобувачів розкривали різнопланові актуальні питання лідерства у сучасному мінливому світі.

Дякуємо всім, хто взяв участь у цій конференції та сподіваємося на подальшу співпрацю!