Аспіранти та магістранти кафедри прослухали доповіді американських професорів та представили результати власних досліджень

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна продовжує забезпечувати залучення аспірантів та магістрантів кафедри до міжнародної спільноти. 28-29 березня 2024 року в НТУ «ХПІ» було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми соціального розвитку в суспільстві змін», організатором якої виступила кафедра.
Аспіранти спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та 053 «Психологія» та магістри всіх спеціальностей кафедри взяли активну участь у конференції та мали можливість прослухати цікаві та ґрунтовні доповіді як вітчизняних, так і закордонних вчених, а також виступити зі своїми доповідями. Зокрема американські професори виступили на конференції із такими доповідями:
Dr. MUKUNI Joseph, PhD, Professor in the College of Liberal Arts and Human Sciences, School of Education, Virginia tech (USA, Blacksburg) «REFOCUSING 21ST ORGANIZATIONAL LEADERSHIP TOWARDS HUMAN-CENTRIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT»
LOWERY Charles L., Ed.D., Associate Profession, Virginia Tech (USA, Blacksburg) «EDUCATIONAL LEADERSHIP AND THE LIMINALITY OF SPACE AND TIME IN CRISIS AND CONFLICT: A CRITICAL THEORY PERSPECTIVE»
MULLEN Carol A., Professor Virginia Tech (USA, Blacksburg) «CREATIVITY IN HIGHER EDUCATION CURRICULUM FOR SUPPORTING STUDENT SUCCESS»
MACENTYRE Antoinette, YOUNGER Latres, BRADLEY LaShel, HARRIS Lesley, Doctoral Students, Educational Leadership and Policy Studies (TBD), Virginia Tech (USA, Blacksburg) «CROSSING LINES: REFLECTIONS OF BLACK FEMALE SCHOOL LEADERS ON THE INTERSECTION OF GENDER AND RACE»

Рис. – Учасники конференції «Актуальні проблеми соціального розвитку в суспільстві змін»

Рис. – Виступ на конференції Dr. MUKUNI Joseph, PhD, Professor in the College of Liberal Arts and Human Sciences, School of Education, Virginia tech (USA, Blacksburg)

Рис. – Виступ на конференції LOWERY Charles L., Ed.D., Associate Profession, Virginia Tech (USA, Blacksburg)

Рис. – Виступ на конференції MULLEN Carol A., Professor Virginia Tech (USA, Blacksburg)

Рис. – MULLEN Carol A. представила на конференції результати спільного дослідження низки американських професорів

Низка аспірантів також виступили на конференції (секційне засідання) та представили результати власних досліджень, у тому числі англійською мовою.

Рис. – Початок секційного засідання конференції

Рис. – Виступ аспіранта К. Качайло (спец. 011)

Рис. – Виступ аспірантки С. Клочко (спец. 053)

Рис. – Виступ аспіранта І. Кірсанова (спец. 011)

Рис. – Виступ аспірантки М. Курбанової (спец. 011)

Рис. – Виступ аспіранта Є. Мартиненко (спец. 053)

Рис. – Виступ аспірантки І. Прасол (спец. 011)

Рис. – Підведення підсумків результатів конференції