Міжнародне співробітництво за програмою ERASMUS +

Професори ННІ Соціально-гуманітарних технологій, зокрема професорка нашої кафедри Ніна Підбуцька, відвідали Балтійську Міжнародну Академію (м. Рига, Латвійська Республіка).
Ці заходи відбулися в межах міжнародного співробітництва між університетами за програмою ERASMUS +. Протягом відвідин були проведені круглі столи із представниками адміністрації Академії (ректор проф. Станіслав Бука, проректорка з міжнародних зв’язків Інта Бука, проректор з наукової діяльності Владислав Волков, декан факультету психології Ірина Плотка та ін.), а також гостьові лекції для викладачів та здобувачів Академії.
Метою поїздки стало: продовження співпраці із Балтійською Міжнародною Академію, в т.ч. в рамках програми ERASMUS +, участь у міжнародних грантах завдяки проведенню міждисциплінарних досліджень, відновлення програми подвійних дипломів зі спеціальності Психологія, впровадження програми стажування для здобувачів та науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ», сумісна наукова публікаційна активність.