Аспіранти першого року навчання виступили на засіданні кафедри

2 листопада 2022 року відбулось засідання кафедри, на якому були обговорені теми дисертаційних робіт та Індивідуальні плани аспірантів 1-го курсу.

Заст. зав. кафедри з наукової роботи доц. С.М. Резнік доповіла про підготовку та подання в електронному вигляді всіма аспірантами кафедри Індивідуальних планів для їх затвердження на засіданні кафедри.

Аспіранти та їх наукові керівники виступили із доповіддю стосовно тем дисертаційних робіт та планів по науковій та освітній складовій роботи по ОНП протягом навчання в аспірантурі.

Після загального обговорення на засіданні кафедри були затверджені Індивідуальні плани, теми дисертацій та наукові керівники аспірантів.