КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛІДЕРИ ХХІ СТОЛІТТЯ. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРА НА ОСНОВІ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«ЛІДЕРИ ХХІ СТОЛІТТЯ. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРА НА ОСНОВІ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Our motto is: “The leader who made himself is better than leader by birth”

Конференція відбудеться 27-28 вересня 2018 року на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Форма роботи конференції: дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОНТАКТІВ

Адреса оргкомітету: Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, навчальний корпус У2.

Контактні телефони: +38-057-707-64-90, +38-057-707-68-60

E-mail: leader_conference_khpi@ukr.net

Основні напрями роботи конференції:

Секція 1. Лідерство і соціальний прогрес. Голова секції: проф. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, к.т.н., проф. Пономарьов Олександр Семенович; секретар секції: доц. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, к.пед.н., доц. Чебакова Юлія Григорівна.

Секція 2. Формування харизматичних лідерів як один з пріоритетних напрямків виховання національної гуманітарно-технічної еліти. Голова секції: проф. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, к.пед.н., доц. Гура Тетяна Віталіївна; секретар секції: асистент каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна Костиря Ірина Валентинівна.

Секція 3. Традиції і сучасні тенденції міжнародного співробітництва у сфері освіти лідерів. Голова секції: проф. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, д.н. з держ.упр., доц. Мороз Володимир Михайлович; секретар секції: доц. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, к.пед.н., доц. Чала Юлія Миколаївна

Секція 4. Розробка та використання технологій фізкультурно-спортивної діяльності у освіті лідера. Голова секції: доц. каф. фізичного виховання., к.пед.н. Тіняков Артем Олександрович; секретар секції: доц. к.ф.в., к.психол.н. Поляков Ігор Олександрович.

Секція 5. Психолого-педагогічні технології формування лідерських якостей сучасного фахівця. Голова секції: проф. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, д.пед.н., проф. Ігнатюк Ольга Анатоліївна; секретар секції: доц. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, к.пед.н. Квасник Ольга Віталіївна.

Секція 6. Реформування системи підготовки молодих викладачів. Голова секції: доц. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, к.психол.н., доц. Книш Анастасія Євгенівна; секретар секції: аспірант каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна Бондаренко Вікторія Вадимівна.

Голова організаційного комітету:

завідувач кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Романовський Олександр Георгійович

Заступники голови організаційного комітету:

професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ «ХПІ», кандидат психологічних наук, професор Панфілов Юрій Іванович

доцент кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ», кандидат педагогічних наук Тіняков Артем Олександрович

м.т. +38-066-124-91-28

Вчений секретар конференції:

доцент кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ», кандидат педагогічних наук Тіняков Артем Олександрович

м.т. +38-066-124-91-28

Відповідальний секретар конференції:

інженер І к. к.ф.в. Зінченко Ліна Володимірна

м.т. +38-097-607-24-27

Організаційний внесок за участь у конференції – 150 грн. У його вартість входить сертифікат учасника конференції, програма конференції, збірник матеріалів конференції в електронному варіанті.

Переказ коштів за участь в конференції здійснюється поповненням рахунку на картку ПРИВАТБАНКУ 5168 7573 5998 8138 на прізвище Гура Тетяна Віталіївна. Комісія за переказ коштів сплачується автором.

Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2018 року надіслати на е-mail оргкомітету конференції leader_conference_khpi@ukr.net окремими файлами:

– заявку учасника конференції (Іванов І.І._заявка), вказавши в темі листа відповідний номер секції;

– тези (до 3 сторінок);

– відскановану копію переказу оплати за конференцію (Іванов І.І._оплата).

Оргкомітет не несе відповідальності перед учасниками, які не надіслали свої заявки і організаційний внесок для участі в конференції вчасно.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА