Конференція “Наукова школа академіка І.А. Зязюна в його соратниках та учнях»

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА У ЙОГО СОРАТНИКАХ ТА УЧНЯХ»

Мета конференції полягає у визначенні вимог до професійних та особистісних якостей національної гуманітарно-технічної еліти, а також сучасних проблем та перспектив розвитку педагогічної науки.

Робота конференції планується у пленарному режимі та на засіданнях секцій. Міждисциплінарний характер наведених проблем дає змогу розглядати їх практично в кожній із секцій:

  1. Концепція педагогіки добра І.А. Зязюна як основа сучасної української педагогіки.
  2. Формування відповідальних і високодуховних лідерів-управлінців як один з пріоритетних напрямків формування національної гуманітарно-технічної еліти.
  3. Соціокультурний вимір науки і техніки.
  4. Нові педагогічні технології як відповідь вищої школи на виклики інноваційного етапу світового розвитку.
  5. Педагогічна культура викладача – умова формування загальної та професійної культури майбутнього спеціаліста.
  6. Методологія педагогічної діяльності по формуванню професійної компетентності спеціалістів.
  7. Традиції і сучасні тенденції міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти.

Завантажити інформаційний лист.

Informational letter